Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!
  Lk 1,39-56
>>> Napi evangélium