napi evangelium


Napi evangélium


2024. január 22. – Hétfő

Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: „Belzebub szállta meg”, és: „A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.” Ám ő magához hívta őket, és példabeszédekben szólt hozzájuk: „Hogyan űzhetné ki a sátán a sátánt? Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn. Ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlik önmagával, akkor nem maradhat fenn, hanem elpusztul. Az erősnek házába nem törhet be senki, és nem ragadhatja el a holmiját, hacsak előbb meg nem kötözi az erőset; így viszont már kirabolhatja a házát. Bizony, mondom nektek, hogy az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.” (Azért mondta mindezt Jézus), mert azt terjesztették: „Megszállta a tisztátalan lélek.”

Mk 3,22-30


Elmélkedés:

Már jóideje tart Jézus nyilvános működése. Egyre többen látják csodás gyógyításait, és mindenki arra kíváncsi, honnan van Jézusnak ereje, hatalma ezekhez a rendkívüli cselekedetekhez. Az értetlenségen nem kell meglepődnünk. Ez váltotta ki a családtagok igyekezetét, hogy véget vessenek a Jézus körüli rajongásnak és hazavigyék, miként ezt a múlt szombaton olvastuk. Szintén az értetlenségből fakad az az elképzelés, ami a mai evangéliumban fogalmazódik meg vádként: Jézus az ördöggel, a gonosz lélekkel szövetkezve képes a különleges tettekre.
Válaszában Jézus olyan példákat mond, amelyek megvilágítják a vád képtelenségét. Meghasonlás, belső ellentmondás volna, ha az ördög azért szövetkezne Jézussal, hogy az ördögöket kiűzze az emberekből. A gonosz lélek senkinek sem fog hatalmat adni ahhoz, hogy saját befolyását megszüntesse. Senkinek sem ad olyan erőt, amit ellene fordíthatnak. A másik rövid példázat szerint az erősebb ember hatalmat gyakorol a nála gyengébb felett. A példa arra utal, hogy az ördögnek csak egy nála erősebb hatalom képes parancsolni, mégpedig az Isten. Jézus tehát burkoltan arról beszél, hogy ő isteni hatalommal rendelkezik, és ennek birtokában képes kiűzni a megszállottakból a gonosz lelkeket.
Hiszek-e Jézus isteni hatalmában és szabadító erejében?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Istenünk! Látjuk és elismerjük, hogy a világban, az Egyházban és bennünk egyaránt jelen van a jó és a rossz. Isten és a sátán küzd a lelkünkért, örök sorsunkért. Segíts, hogy minden helyzetben felismerjük és elutasítsuk a gonosz kísértéseit! Növeld bennünk az életszentség vágyát, hogy készek legyünk engedelmeskedni neked, teljesíteni akaratodat! Gyarlóságunk, esendőségünk és bűnre hajló emberi természetünk ellenére is hozzád tartozunk, és tanításod szerint akarunk élni. Segítsen minket a te kegyelmed és irgalmad az üdvösségre!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: