napi evangelium


Napi evangélium


2024. január 20. – Szombat

Jézus az apostolok kiválasztása után tanítványaival együtt hazatért (Kafarnaumba, Péter házába). Ott azonnal nagy tömeg verődött össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette.

Mk 3,20-21


Elmélkedés:

Ha Jézus szenvedése kerül szóba, akkor elsőként a keresztre feszítés, kezének és lábának átszegezése jut eszünkbe. Aztán gondolunk annak előzményeire: a megkorbácsolásra és a tövissel koronázásra, a kereszthordozással járó gyötrelmekre. A szenvedéstörténet során megfigyelhetjük, hogy Jézus milyen türelemmel viselte az őt érő bántalmazásokat, s tette ezt az emberiség megváltása érdekében. De a testi szenvedéseken kívül más jellegű szenvedéseket is el kellett viselnie az Úrnak. A mai evangéliumi történet egy ilyen tapasztalatot mutat be. A nem fizikai fájdalmakat olykor nehezebb elviselni, mint a testi bajokat, de Jézus ezeket a lelkét érő fájdalmakat is türelemmel fogadta. Lelki fájdalmat jelentett számára, hogy saját családjának tagjai is félreértették és hitelt adtak az ostoba szóbeszédnek. S talán az volt számára a legfájóbb, hogy az emberek szolgálatában akarták őt megakadályozni, amikor haza akarják vinni, ki akarták vonni a nyilvánosság köréből.
Ideális esetben a családi élet szeretetben való életet jelent annak valamennyi tagja számára, olykor azonban a bánat, a fájdalom forrásává vagy akár a bántalmazás helyévé válik. Nehéz megmondani, hol húzódik a határ: mi az, amit még türelemmel el kell viselni, s mi az, amit már nem lehet eltűrni. Tegyük le imádságban Jézus elé családi küzdelmeinket és kérjük útmutatását!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus, a te küldötted vagyok, ezért mindenkor a te örömhíredet akarom továbbadni és rólad akarok tanúságot tenni. A te szereteted és irgalmad jele szeretnék lenni a világban, naponta gyakorolva az irgalmas szeretet cselekedeteit. Mindent a te nevedben akarok tenni, hogy te győzz a rossz és a gonosz felett. Vezess engem Szentlelked által, aki indít és megerősít engem és az egész Egyházat a küldetésben!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: