napi evangelium


Napi evangélium


2024. január 17. – Szerda

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?” Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét.

Mk 3,1-6


Elmélkedés:

Az előző napok folyamán már találkoztunk az evangéliumokban azzal, hogy a farizeusok vitákat kezdeményeznek Jézussal. E viták során egymástól gyökeresen különböző törvényértelmezések állnak szemben. A farizeusok inkább a mózesi törvények pontos, betű szerinti megtartására törekedtek, míg Jézus minden esetben a parancsok isteni szándékára próbál rávilágítani, azaz feltárni azt, hogy miért adott egy-egy törvényt Isten az embereknek.
Jézus nyilvánvalóan észrevette a vele vitákat kezdeményezők barátságosnak nem nevezhető szándékát, de nem menekül el előlük. Megtehette volna, hogy nem a farizeusok szemeláttára tesz csodát a béna kezű emberrel, de nem ezt a megoldást választotta. Valószínűleg nem felbosszantani akarta őket, hanem a keményszívűségükön akart változtatni. Talán azt remélte, hogy ezeknek az embereknek a szíve a csoda, a jócselekedet láttán majd megenyhül. De nem így történt. Mert aki a saját véleményéhez túlzottan ragaszkodik és még elgondolkodni sem hajlandó a másik ember véleményén, az egyáltalán nem befolyásolható. Lám, a gondolkodás és a cselekvés szabadságát Isten nem veszi el az embertől. A makacs ember nehezen gyógyítható, nehezen változtatható.
Más gyógyítások alkalmával Jézusnak szinte mindig van egy érintése, egy mozdulata. Most csak beszél, de szava gyógyító szó a beteg számára. A makacs emberek azonban nem értik ennek a szónak értelmét, az ő szívükben gonosz gondolat születik.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus, te vagy a test és a lélek gyógyítója. Betegségeinkben, bajainkban, életünk nehéz helyzeteiben hozzád fordulunk. Hisszük, hogy te tudsz és akarsz is segíteni rajtunk. Szavaidnak és cselekedeteidnek olyan ereje van, amely képes megváltoztatni életünket, megszüntetni mindazt, ami veszélyezteti azt vagy ami akadályozza lelki fejlődésünket. Segíts, hogy a betegség, amely próbatétel számunkra, ne gyengítse meg hitünket, hanem közelebb vigyen hozzád, aki vállaltad a szenvedéseket! Uram, mindent elfogadok tőled!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: