napi evangelium


Napi evangélium


2024. január 11. – Csütörtök

Abban az időben egy leprás jött Jézushoz. Térdre borult előtte, és így kérlelte: „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” Jézusnak megesett rajta a szíve. Kinyújtotta kezét, megérintette, és azt mondta neki: „Akarom! Tisztulj meg!” Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá: „Nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és tisztulásodért ajánld fel a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik.”
Ő azonban, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis, mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek.

Mk 1,40-45


Elmélkedés:

Ha hittel közeledek Jézushoz, alázattal letérdelek előtte, és kifejezem, hogy szükségem van rá és segítségére, akkor ugyanazt a választ kapom tőle, mint a leprás: „Akarom! Tisztulj meg!” Ez a válasz reményt ad az élet minden kihívása közepette.
Mit akar nekem adni az Úr? Mit akar megtisztítani bennem? Mit szeretne újjáalkotni az életemben? Meg szeretne minket tisztítani attól, ami akadályoz bennünket a testi-lelki fejlődésben. Meg akarja szüntetni azokat a benső akadályokat, amelyek távol tartanak minket Istentől, azaz meg akarja szüntetni bennünk a bűnt. A lepra a mi esetünkben a bűneinket jelképezi. A bibliai időkben a lepra nem csak egy rendkívül súlyos és abban a korban gyógyíthatatlan betegség volt, hanem azzal is járt, hogy elszigetelte a betegségben szenvedőket a közösségtől, tilos volt számukra az érintkezés az egészséges emberekkel.
A bűn ugyanígy kárt okoz a lelkünkben, tönkreteszi kapcsolatainkat az emberekkel és megszünteti az Istennel való közösséget. A bűntől Isten képes megszabadítani minket. Neki hatalma van a gonosz felett és hatalma van a bűnök eltörlésére. Lelkünk megtisztulása érdekében Jézus elé kell borulnunk, meg kell vallanunk őszintén bűneinket és bocsánatot kell kérnünk. És Jézus így szól hozzánk a szentgyónásban: Akarom, tisztulj meg!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus vállalta a kereszt súlyát. Odaadta értünk az életét. Taníts meg minket, Istenünk, hogy mindennapjainkban készségesen vállaljuk az áldozatot. Nem beletörődést, hanem tudatos vállalást kívánsz tőlünk. Add, hogy életünket Krisztus szerint alakíthassuk! Add, hogy életünket értelmesen tudjuk leélni! Add, hogy feladatainkat készséggel vállalhassuk!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: