napi evangelium


Napi evangélium


2023. május 26. – Péntek

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!”
Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!”
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!”

Jn 21,15-19


Elmélkedés:

Az utolsó vacsorán Jézus figyelmeztette Péter apostolt, hogy háromszor fogja megtagadni őt. Jézus elfogását követően a főpap házának udvarán ez valóban meg is történt. Ennek felidézése segít bennünket annak megértésében, hogy miért kérdezi Jézus Pétert három alkalommal szeretetéről. Az igehirdetés előszeretettel állítja párhuzamba a két eseményt. A háromszori tagadás jóvátételére az Úr háromszori szeretetvallomást kér Pétertől, ahogyan ezt a mai evangéliumban olvassuk.
Ezt követően rábízza az apostoli testület irányítását és az Egyház vezetését. E nagy felelősséggel járó feladat azzal jár, hogy Péternek is kijut a szenvedésből, s ő is kereszthalállal fogja megdicsőíteni Istent. Jézus nem elégszik meg a szeretet szóbeli megvallásával, hanem annak gyakorlati megvalósítását, az ő követését is megkívánja Pétertől. Aki ugyanis teljes szívével tud ragaszkodni hozzá és aki őt szereti, az feladatot és küldetést kap.
Isten kegyelme gyökeres változást tud előidézni az ember lelkében. Ő nem emlegeti állandóan a múltban elkövetett bűneinket, hanem elfelejti, eltörli azokat. A Jézus iránti szeretet megvallása Péter apostol részéről hitvallás. Amikor én vallom meg Jézus iránti szeretetemet, az szintén hitvallás.
Szavaimmal, cselekedeteimmel és egész életemmel kell tanúságot tennem a világban a szeretetről. Így lesz egész életem Isten dicsőítése és tanúságtétel az isteni irgalomról. Ez a küldetésem.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te a mi emberi közreműködésünkkel akarsz csodákat tenni napjainkban, hogy jelenléted és segítséged megtapasztalható legyen minden ember számára. Adj nekünk igazi bölcsességet, hogy felismerjük azt az utat, amelyet te mutatsz nekünk, s amelyen te vezetsz minket az üdvösség felé!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: