napi evangelium


Napi evangélium


2022. január 25. – Kedd, Szent Pál apostol megtérése

Abban az időben Jézus megjelent a Tizenegynek, és így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni: A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak.

Mk 16,15-18


Elmélkedés:

Szent Pál apostol megtérésének mai ünnepe megszakítja a folytatólagosan olvasott evangéliumi részeket. Mai elmélkedésünkben az apostol személyére, életének nagy fordulatára figyeljünk!
Pál a farizeusok vallási csoportjához tartozott. Ez volt a legbuzgóbb vallási közösség, amely a legkomolyabban, a legszigorúbban vette a törvények megtartását. Mélyen vallásos zsidó emberként Pál ellenséget vélt felfedezni Krisztus követőiben, akik a vallásosság új formáját élték és hirdették, ezért a törvény nevében üldözni kezdi azokat, akik számára nem a mózesi törvény a legfontosabb, hanem a szeretet törvénye. Pál viselkedése érthető abból a szempontból, hogy meg volt győződve arról, hogy az embert a törvények megtartása vezeti el az üdvösségre, ezek a törvények pedig megkérdőjelezhetetlenek, mivel Istentől származnak. A damaszkuszi élmény azért képes Pál életét egy egészen új irányba állítani, mert megismeri Krisztust, aki a szeretet törvényét hirdette. Pál apostol számára tehát az ószövetségi, mózesi törvény helyébe a Krisztustól származó szeretet-törvény lép. Krisztusnak és szeretetének a megtapasztalása arra indítja őt, hogy ennek a szeretetnek tanúságtevője legyen, ahogyan Jézus többi apostola is erre kapott meghívást. Krisztus végtelen szeretete vitathatatlan számára, hiszen Jézus a kereszten önként, szeretetből áldozta fel életét. Pál apostol megtérése azt mutatja, hogy aki egyszer személyesen találkozik Krisztussal, annak egész életével hirdetnie kell a megismert Igazságot.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az üdvösségtörténet új korszaka kezdődött el, Isten elküldte Fiát, hogy véghezvigye a megváltás művét, amely a kereszten teljesedett be. Segíts minket azért munkálkodni, hogy ne az önzés világa, hanem valóban Isten országa valósuljon meg a földön. Segíts, hogy ne féljünk a megtéréstől, hanem engedjük, hogy megváltoztasd életünket! Tőled arra kapunk személyes meghívást, hogy veled legyünk, megismerjük Isten országát, megtérjünk és hirdessük az evangéliumot. Adj nekünk erőt küldetésünk teljesítéséhez, az emberhalászathoz!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: