napi evangelium


Napi evangélium


2021. november 9. – Kedd, A Lateráni-bazilika felszentelése

Abban az időben: Mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: „Emészt a házadért való buzgóság.”
A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.

Jn 2,13-22


Elmélkedés:

A mai napon a Lateráni Szent János-bazilika felszentelését ünnepeljük. A bazilika Róma városában található, a mindenkori szentatyának, mint Róma püspökének a székesegyháza, valamint „a város és a földkerekség minden templomának anyja és feje.” Az ünnep evangéliuma a jeruzsálemi templom megtisztításának, a kereskedők kiűzésének történetét írja le.
Az első három evangéliumban, tehát Máté, Márk és Lukács írásában a templom megtisztításának eseménye közvetlenül megelőzi Jézus szenvedéstörténetét. János evangélista viszont, akinek könyvéből a mai részletet vesszük, sokkal előbbre, Jézus nyilvános működésének kezdetére teszi az eseményt, közvetlenül a kánai menyegzőn történt csoda után. Az ő gondolatmenetében Jézus szenvedését Lázár feltámasztása vezeti be, s ezzel utal arra, hogy szenvedése és halála után Jézusra is a feltámadás vár. János is tudja azonban azt, hogy a templom megtisztításakor mondott jézusi szavak egyértelműen az ő feltámadására utalnak, ezért kapnak azok nagy hangsúlyt. Amikor ugyanis Jézus a templom lerombolásáról és annak felépítéséről beszél, akkor nem a kőből épült épületre, nem a jeruzsálemi templomra gondol, ahol az esemény játszódik, hanem saját testére, amelyet a halál lerombol ugyan, de harmadnapon a feltámadás által újjáépül.
A mi testünk és lelkünk is templom, Isten lakóhelye, a Szentlélek hajléka. E templom tisztasága rendkívül fontos. Megtisztításáról Isten gondoskodik a bűnbánat szentségében. Isten eltávolít belőlünk mindent, ami méltatlan istengyermeki méltóságunkhoz vagy beszennyez minket. Ne pakoljuk újra tele bűnök kacatjaival!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus! Taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra! Taníts meg engem arra, hogy téged érdemes várnom, a veled való végső találkozást! Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak, hanem türelemmel várjam a te kegyelmed növekedését bennem. A várakozás nem elfecsérelt, elpazarolt idő. A várakozás percei, órái, napjai vagy évei meghozzák gyümölcsüket, mert közben maga Isten tevékenykedik bennünk csendesen. Add, hogy észrevegyem szüntelen jelenlétedet és ez jelentse számomra a boldogságot!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: