napi evangelium


Napi evangélium


2021. július 20. – Kedd

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.” Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?” Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.”

Mt 12,46-50


Elmélkedés:

Az evangéliumi jelenet helyszíne Kafarnaum városa, ami körülbelül 40 kilométerre fekszik Názárettől, ahonnan Jézus édesanyja és a rokonok jönnek. Ha ekkora távolságot gyalog megtesznek, annak nyomós oka van. Máté evangélista a rokonok szándékáról csak annyit jegyez meg, hogy beszélni akarnak Jézussal. Bizonyára kellemetlen volt számukra, hogy egyik családtagjuk szembekerült a vallási vezetőkkel, ezért úgy döntenek, hogy felkeresik és megpróbálják rávenni, hogy térjen haza velük. Talán meg akarták győzni arról, hogy ne folytassa tovább tanításait és ne tegyen több csodát a nagy nyilvánosság előtt, mert ez újabb összetűzésekhez vezethet.
„Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?” (Mt 12,48) – teszi fel a kérdést Jézus. Természetesen nem arról van itt szó, hogy megtagadja édesanyjához és családjához fűződő szeretetkapcsolatot, hanem az a célja, hogy felértékelje a vele való tanítványi kapcsolatot. Érthetőbb a kijelentés, ha rögtön utána tesszük a folytatást is: „Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.”
A tanítványi élet lényege Jézus követése, aki a mennyei Atyához vezet minket. A vérszerinti rokonságnál is fontosabb, hogy az Úr követői legyünk, s engedjük, hogy az Atyához vigyen bennünket. Tanítványnak lenni azt is jelenti, hogy egy közösséghez, az Egyházhoz tartozunk.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk, te időt ajándékozol nekünk, és föltárod előttünk életünk értelmét. Segíts, hogy napjainkat számba tudjuk venni. Kérünk, segíts, hogy fölépíthessünk egy emberibb és boldogabb világot, amelyben nem a pillanatnyi érdekek, hanem az örök értékek határozzák meg az emberek cselekedeteit. Add, hogy tudjuk megosztani mindazt, ami jót és szépet birtoklunk. Add, hogy ne ragaszkodjunk a mulandó dolgokhoz, és szívünk tebenned váljék gazdaggá.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: