napi evangelium


Napi evangélium


2021. július 17. – Szombat

A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izajás próféta jövendölése:
„Ez az én szolgám, akit kiválasztottam,
szeretett fiam, akiben kedvem telik.
Kiárasztom rá lelkemet,
és ítéletet hirdet a nemzeteknek.
Nem vitatkozik, és nem kiabál;
szavát sem hallják a tereken.
A megroppant nádszálat nem töri el,
a pislákoló mécsbelet nem oltja ki,
míg csak győzelemre nem viszi az igazságot.
Az ő nevében bíznak a nemzetek.”

Mt 12,14-21


Elmélkedés:

A mai evangélium bemutatja a Jézus tevékenységére adott emberi válaszokat, reakciókat. Elsőként a farizeusokról hallunk, akiket igencsak felbosszantott a béna kezű ember meggyógyítása, mivel Jézus szombati napon tette ezt a csodát. Az evangélista finoman fogalmaz: „arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztét”, ami azt jelenti, hogy elhatározták, hogy Jézusnak meg kell halnia, mert megítélésük szerint nem tartja meg a mózesi törvényeket. Miközben a farizeusok szándékosan keresik az alkalmakat, hogy miként tudnának Jézus szavaiba és tetteibe belekötni, Jézus igyekszik elkerülni a vitalehetőségeket, ezért tiltja meg a gyógyult személyeknek, hogy beszéljenek arról, hogy mi történt velük, ki szüntette meg betegségüket.
A nép reakciója különbözik a farizeusokétól, keresik Jézust, utána mennek, hozzá viszik a betegeket. Akik látják Jézus csodáit kezdik megérteni, hogy ő lehet a Messiás.
A gyógyítást követően Izajás próféta jövendölését olvassuk (vö. Iz 42,1-4), amely Isten szenvedő szolgájáról szól. Nem Jézus mondja el, nem ő alkalmazza önmagára ezt a szöveget, hanem Máté evangélista illeszti be írásába, ez tehát az ő reakciója az Úr csodáira. Az a szándéka, hogy bemutassa: az eljövendő Messiásról, Isten küldöttéről, Isten szolgájáról szóló prófétai jövendölések Jézus személyében teljesedtek be. Jézus személyében az irgalmas Isten küldötte jár a földön és segít az embereken.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Te az örök élet tanításának jó magját veted el szívünkbe. Segíts, hogy jó, termékeny talajra hulljon lelkemben az isteni üzenet! Segíts, hogy a megértés szándékával hallgassam, olvassam Isten szavát! Segíts, hogy értelmemmel és akaratommal befogadjam Isten országát, mint lelki valóságot! Hiszem, hogy a te tanításod az örök életre vezet. Segíts törekvésemben, hogy megéljem, megvalósítsam mindazt, amit közölsz velem. Add, hogy küldetésemnek tekintsem az örömhír hirdetését!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: