napi evangelium


Napi evangélium


2021. június 16. – Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: „Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony, mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.”

Mt 6,1-6.16-18


Elmélkedés:

A mai evangéliumi rész hamvazószerdáról ismerős számunkra, hiszen a nagyböjt kezdetén időszerű az a három vallási cselekedet, amiről szó esik benne: az alamizsna, az ima és a böjtölés. Most Jézus hegyi beszédének részeként olvassuk.
Az alamizsna a szegényeknek nyújtott adakozást jelenti. Vigyázni kell azonban, hogy az ember milyen szándékkal teszi ezt. Aki azért ad támogatást a szegénynek, mert ezzel nagylelkűségét akarja kimutatni mások előtt, s elismerésre vágyik az emberek részéről, az nem számíthat semmiféle jutalomra Istentől. Aki más emberek előtt imádkozik és ezt azzal a szándékkal teszi, hogy vallásosságát elismerjék, az valójában nem keresi Istennel a kapcsolatot. És aki azért böjtöl, hogy buzgónak tartsák őt az emberek, annak cselekedete nem fog tetszésre lelni Isten előtt. Jézus tanácsa világos és egyértelmű: A jócselekedeteket, az imádságot és a böjtölést nem azért kell megtenni, hogy az emberek tetszését elnyerjük, hanem Isten iránti szeretetből.
Sajnos könnyen abba a hibába eshetünk, hogy mégis az emberek elismerését keressük velük. Ezt nevezzük a vallásos szóhasználatban képmutatásnak. A képmutató ember a külsőségekre figyel, de viselkedése mögött nincs meg a helyes szándék, azaz nem lelke üdvössége vagy a másik ember iránt érzett segítőkész szeretet motiválja.
Keresztény emberként azért teszünk jót, mert ezzel ki szeretnénk fejezni Jézus iránti hűségünket és szeretetünket.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, az irgalmasság Istene, könyörülj rajtunk, bűnösökön. Taníts meg bennünket a könyörületre és a megbocsátásra. Ne engedd, hogy hasonlóak legyünk a könyörtelen szolgához, aki nem követte ura irgalmasságát. Emlékeztess minket arra, hogy gyengeségeink miatt milyen sokszor esünk el életünk rögös útján. Szítsd fel szívünkben a megbocsátást és a segítő szándékot botladozó testvéreink iránt. Add meg nekünk az irgalom lelkét, hogy akaratod szerint kovásza legyünk eljövendő országodnak.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: