napi evangelium


Napi evangélium


2021. június 9. – Szerda

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.

Mt 5,17-19


Elmélkedés:

A tegnapelőtti evangélium kapcsán már szót ejtettünk az Isten és az ember közti szövetség megújításáról, amely Jézus küldetésének célja. Ezt a témát folytatja a mai evangélium, amelyben Jézus arról ad tanítást, hogy nem akarja megszüntetni a régi törvényt, hiszen az alapvetően jó, mivel Isten adta az embernek, hanem meg akarja azt újítani. Ismét érdemes felidéznünk, hogy az evangélium megírásának idején kérdés volt, hogy meg kell-e tartani a mózesi törvényeket vagy sem.
Az első keresztény közösségben több különböző nézet létezett. Egyesek úgy gondolták, hogy nem szükséges megtartani az ószövetségi előírásokat, mert a Jézusba vetett hit által üdvözülünk, nem pedig a törvény teljesítése által (vö. Róm 3,21–26). Mások elfogadták Jézust, mint Messiást, de zsidó származásuk miatt továbbra is az ószövetségi törvények megtartását szorgalmazták (vö. ApCsel 15,1). Olyanok is akadtak, akik a Szentlélektől kapott szabadságra hivatkozva még Jézust is elvetették (vö. 1Kor 12,3).
Látva ezeket a feszültségeket Máté evangélista megpróbál egyensúlyt találni a végletek között. Jézus válasza továbbra is időszerű volt a közösségek számára: „Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni.”
A közösség minden tagjának Jézushoz hasonlóan a gyakorlatban meg kell mutatnia, hogy mi a célja az Istentől kapott törvénynek az emberek életében: a szeretet tökéletes gyakorlása.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk, te jól ismersz bennünket és bűneink ellenére is meglátod belső szépségünket. Segíts minket, hogy olyanná váljunk, amilyennek te látsz minket! Legyen mindig közel hozzád a szívünk! A szabadság sosem jelentheti a tőled való elszakadást vagy függetlenséget, hiszen éppen a te törvényeid biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk a te törvényeidnek és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk korlátainak, akkor valóban jobbakká válhatunk. Segíts minket, hogy bűneink megvallása után a jó útra térjünk és azon megmaradjunk!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: