napi evangelium


Napi evangélium


2021. március 3. – Szerda

Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát és bizalmasan közölte velük: „Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.”
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” Ő azt felelte: „Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon.” Jézus így válaszolt nekik: „Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott.”
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.”

Mt 20,17-28


Elmélkedés:

Nem lehet kétségünk afelől, hogy minden szülő örül a gyermeke sikerének. Örül annak, amikor a fia vagy a lánya leérettségizik, befejezi az egyetemet, elkezd dolgozni, megházasodik, szóval, amikor az életében lezárul egy szakasz. A szülők öröme talán még nagyobb, amikor a gyermeküknek valami olyan dolog sikerül, amiről ők évekkel korábban hiába álmodoztak. A szülők részéről egészen természetes, hogy a maguk módján igyekeznek támogatni gyermeküket céljaik elérésében.
A mai evangéliumban is egy ilyenféle szülői támogató segítségről olvasunk. Jakab és János apostolok édesanyja igyekszik gyermekei sorsát jobbra fordítani. Jót akar gyermekeinek, „vezető beosztást” szeretne biztosítani számukra. Az ötlet persze a két fiúnak is tetszik. A kérés arról tanúskodik, hogy mindhárman azt remélik, hogy Jézus földi uralkodásra készül. Jézus azonban tisztázza velük, hogy az Isten országa egészen mást jelent. Beszélgetésük során Jézus a szolgálatot emeli ki. Követőinek egyik legfőbb jellemzője ugyanis a szolgáló lelkület. Aki mások felett szeretne uralkodni, hatalmat gyakorolni, az nem a krisztusi példát követi. Nem baj, sőt kifejezetten hasznos, ha vannak vágyaink és elérendő céljaink az életben, de ezek legyenek összhangban Isten akaratával! Ha az ő dicsőségéért fáradozunk, akkor áldás lesz törekvéseinken.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a Te kisugárzásod legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a Te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket lássanak, hanem egyedül Téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan Te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: