napi evangelium


Napi evangélium


2020. július 28. – Kedd

Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai: „Magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet!” Kérésükre így magyarázta meg: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg!”

Mt 13,36-43


Elmélkedés:

A jó termés, a bőséges aratás első feltétele az, hogy a vetés megfelelő időben történjen, jó legyen a vetőmag és kellő mélységben kerüljön a földbe. Lényeges, hogy ne spóroljunk a vetőmaggal, mert aki szűken vet, az szűken is arat, aki pedig bőséggel veti a magot a földbe, az nagyobb termést várhat. A vetés és az aratás között idő telik el, ez idő alatt kel ki a mag a földből és fejlődik a növény. Itt találkozunk a bőséges aratás második feltételével: megfelelő időjárás szükséges, kellő mennyiségű eső és napfény. Amíg az első feltételnél az ember munkája és odafigyelése a meghatározó, úgy e második feltétel tényezőit, az időjárási körülményeket nem tudjuk befolyásolni. A hívő ember persze tudja, hogy imádkozhat a jó termésért, kérheti Isten áldását a munkájára a jó termés érdekében. Az ember türelmesen vár, aztán amikor eljön az aratás ideje, akkor újra munkához lát, begyűjti a termést.
Isten tevékenysége hasonló ehhez a folyamathoz. Jézus Krisztus végzi a magvetést az igehirdetésével. Ő az, aki Isten országának magját elveti az emberek szívébe. Az idők végén pedig megtörténik majd az ítélet, annak elbírálása, hogy ki hozott termést és ki nem. Isten a bíró, ő az aratás ura, egyedül neki van joga eldönteni, hogy ki érdemli meg a mennyországot és ki nem.
Éljünk úgy, hogy igaznak bizonyulva bejussunk és ragyogjunk a mennyben!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus! Te légy az utunk, aki elvezetsz minket az Atyához! Te vezess minket a szegények és nélkülözők felé, hogy szereteted képviselői legyünk köztük. Te adj nekünk erőt hitünk megéléséhez, megőrzéséhez, megvallásához és átadásához! Adj nekünk lelkesedést, amikor rólad teszünk tanúságot a világban! Alázattal, engedelmességgel és hűséggel akarunk téged követni, aki az örök életre vezető út vagy számunkra és minden ember számára.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: