napi evangelium


Napi evangélium


2020. július 24. – Péntek

Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta: „Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet! Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig-óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csakhamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz: az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat.”

Mt 13,18-23


Elmélkedés:

Hogyan lehetséges az, hogy egyesek komolyan veszik keresztény hitüket, mások viszont nem? A magvetőről szóló példabeszéd magyarázatában maga Jézus válaszol erre a sokak által feltett kérdésre. A krisztusi tanítás jó magja sok ember szívébe bekerül, de egyesekben nem tud termést hozni. Ennek egyik oka, hogy a gonosz is munkálkodik az emberben, és próbálja megakadályozni annak kikelését és növekedését. Másik ok, hogy valaki nem engedi, hogy az isteni tanítás átformálja, átalakítsa az életét. Szívesen hallgatja a szavakat, de azok nem mélyülnek el benne. A harmadik oknak Jézus azt nevezi, hogy az evilági gondok és teendők lekötik az ember figyelmét, vagy a földi javak elrabolják valakinek a szívét.
A tanítás hallgatóján múlik, hogy mi lesz az eredmény. Mindenki ugyanazt hallja, mindenkinek ugyanaz a jó mag, az Isten országáról és az üdvösségről szóló tanítás hull a szívébe, de nem mindenkinél lesz ugyanaz a termés. Ha nekem szóló üzenetnek tekintem Jézus szavait, és ha nem csupán hallgatom, hanem tettekre is váltom azt, amit hallok, akkor bőséges, százszoros termést hozok.
Jézus tanítása rávilágít saját felelősségünkre is. Jó földdé, befogadó földdé kell alakítanunk a szívünket. Ha nem hozunk termést, az nem azért van, mert rossz a mag, hanem mert rossz a föld. Legyen meg bennünk a készség az Úr tanításának hallgatására és megvalósítására!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Jó Pásztorunk, Jézus Krisztus! Miként egykor kiválasztottad az apostolokat és elküldted őket, hogy a te nevedben tanítsanak és csodákat tegyenek, úgy napjainkban is hívj magadhoz fiatalokat, akik téged és szeretetedet megismerve indulhatnak a világba. Küldj az evangélium hirdetésére, valamint isteni titkaid és csodáid közvetítésére papokat, akik életüket egészen neked szentelik! Add, Urunk, hogy elfogadják és hűséggel teljesítsék hivatásukat mindazok, akiket a papságra vagy a szerzetesi életre kiválasztasz. A te szereteted alakítsa át szívüket, hogy képesek legyenek embertestvéreiknek továbbadni a te jóságodat, irgalmadat és szeretetedet!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: