napi evangelium


Napi evangélium


2020. július 23. – Csütörtök

A tanítványok egyszer odamentek Jézushoz, és megkérdezték tőle: „Miért szólsz a néphez példabeszédekben?” Ő így válaszolt: „Nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országa titkait, nekik ez nem adatott meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék; de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak, és ne értsenek, és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése:
Hallván hallotok, és mégsem értetek,
nézvén néztek, de mégsem láttok;
megkérgesedett ugyanis e népnek szíve:
Fülükkel restül hallanak,
szemüket behunyják,
hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak,
és a szívükkel ne értsenek,
s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket.
De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek mert hall! Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyott látni, amit ti láttok – és nem látta; vágyott hallani, amit ti hallotok, – és nem hallotta.”

Mt 13,10-17


Elmélkedés:

Jézus tanításának egyik sajátossága, hogy példabeszédekben szólt az emberekhez. Valahányszor Jézus az Isten országáról tanított, mondanivalóját hasonlatokkal szemléltette. Ezek a szemléletes képek rögtön megragadták az embereket, gyorsan elindították gondolkodásukat. Jézus olyan példákat használ, amelyek egyszerűek, a hétköznapi élet eseményeihez vagy tárgyaihoz kapcsolódnak, ezért mindenki számára ismertek. Segítségükkel könnyebben megérthető, amit Jézus mondani akar Isten országának természetéről, növekedéséről. Példaként megemlíthetjük a pásztorról, a szőlőmunkásokról szóló példabeszédeket, vagy a magvetőről szólót. Ez utóbbi elhangzása után kérdezik meg őt tanítványai, hogy miért tanít példabeszédekben, miként erről a mai evangéliumban olvasunk.
Ami az egyik ember számára könnyen érthető és megjegyezhető, ugyanaz a gondolat a másik ember számára nehezebben felfogható. A példázat hallatán az ember beleképzeli magát a helyzetbe és továbbgondolja a történetet.
A megértés feltétele, hogy az ember nyitott legyen a hallottak befogadására és elfogadja azok igazságát. Ha a hit által egyre jobban megnyílunk Isten üdvözítő terve előtt, akkor a kinyilatkoztatott igazságokat egyre jobban fel tudjuk fogni és megértjük azt is, hogy miként tudjuk azt megvalósítani. Boldog, aki úgy fogadja el a tanítást, hogy megérti annak üdvözítő erejét. Boldog, aki megérti, hogy Isten mindent az emberekért, a mi üdvösségünkért tesz.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Nagylelkűségedet csodáljuk az Oltáriszentségben, amelyben titokzatos módon jelen vagy és magadat adod nekünk. Mély hálát érzünk irántad, hiszen te egészen egyszerű módon, megtört kenyérben adod magadat nekünk. Egyszerű módon adsz lehetőséget arra, hogy veled egyesüljünk. Irántad való szeretetünk jeleként veszünk téged magunkhoz. Változtass, alakíts át minket, hogy áldozattá váljunk és neked ajánljuk életünket!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: