napi evangelium


Napi evangélium


2020. július 15. – Szerda

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.

Mt 11,25-27


Elmélkedés:

Ki a mi Istenünk, akiben hiszünk? Hogyan ismerhetjük meg őt és hogyan tudunk vele kapcsolatba lépni? Milyen szerepe van az életünkben annak, hogy ismerjük őt és hiszünk benne?
Isten senkinek nem bizonygatja az ő létezését, ugyanakkor mindenkinek megígéri és felajánlja jelenlétét. Istenben hinni azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, hogy ő a Teremtő, mi pedig az ő teremtményei vagyunk. A Szentíráson keresztül úgy ismerjük meg Istent, mint aki élő személy. Cselekszik a teremtésben, megmutatkozik gondoskodásában. Meghallja az emberek kiáltását és imáját, látja az emberek mindennapi küzdelmeit, együtt érez az emberekkel. Az ember engedetlenségét, lázadását, bűnét látva előkészíti a szabadítást, olyat, amit elképzelni sem tudna az ember. Saját Fiát küldi el, hogy megszabaduljunk a bűntől, Jézus személyében érkezik hozzánk a Megváltó.
Isten úgy alkotott meg minket, hogy képesek legyünk az ő megismerésére és képesek legyünk annak a hivatásnak betöltésére, amelyet ránk bíz. Elfogadjuk Istentől az életet, létezésünket. Elfogadjuk tőle a sorsunkat, azt az utat, amelyet Jézussal járunk, s amely a mi Atyánkhoz vezet. Jézus maga mondja a mai evangéliumban, hogy általa ismerhetjük meg az Atyát. Ha Jézusra bízzuk életünket, akkor arra az isteni Igazságra bízzuk életünket, aki minden embert az Atyához vezet.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk, segíts, hogy örömhíredet hirdethessük! Add, hogy hívásodra mindig figyelni tudjunk! Te azt kívánod, hogy az emberek szabadon kövessenek Téged. Nyisd meg, kérünk, az emberek szemét, hogy meglássák az evangélium fényét. Nyisd meg az emberek szívét, hogy befogadják a Te igéd igazságát, és boldogok legyenek, mert az örömhírben életet találnak.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: