napi evangelium


Napi evangélium


2019. december 28. – Szombat, Aprószentek

Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, míg nem szólok neked! Heródes ugyanis arra készül, hogy megkeresi és megöli a gyermeket.” József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Egyiptomból hívtam az én fiamat. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, nagy haragra lobbant, és Betlehemben meg annak egész környékén megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Akkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: „Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.”

Mt 2,13-18


Elmélkedés:

Az újszülött királyt kereső napkeleti bölcsek először Jeruzsálemben keresik a gyermeket, akinek születését az új csillag megjelenése hirdette számukra. Így jutnak el a királyi udvarba, Heródes királyhoz. Itt tudják meg az írástudóktól, hogy a születés helye Betlehem. Ekkor Heródes király arra kéri őket, hogy térjenek majd vissza hozzá és mondjanak el neki mindent az új királyról, mert majd ő is szeretné kifejezni hódolatát. Heródest valójában nem a jószándék vezette, s ez akkor válik nyilvánvalóvá, amikor a bölcsek az égi utasításra nem térnek vissza hozzá. Ekkor ébred fel a harag a király szívében és kegyetlen rendeletet hoz: Betlehemben minden két évnél fiatalabb fiúgyermeket meg kell ölni. Azt reméli, hogy köztük lesz majd az a gyermek is, akiről a bölcsek, mint a zsidók újszülött királyáról beszéltek. Jézus azonban megmenekül a gyilkos szándék elől, mert az angyali utasításra József és Mária, a kisded Jézussal együtt Egyiptomba menekülnek.
Az ártatlanul megölt betlehemi gyermekekre emlékezik a mai napon Egyházunk, őket nevezzük aprószenteknek. Az eset azt igazolja, hogy milyen kegyetlenséghez vezet a hatalomféltés. A hatalmához ragaszkodó ember számára semmi sem drága, minden, még gyermekek élete is feláldozható.
Dühből, haragból, irigységből, hatalomvágyból hozott döntéseink biztosan helytelenek és bűnösek! Kérjük Isten segítségét, hogy mindig megfontoltan és lelki megnyugvással hozzuk meg döntéseinket!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk! Neked köszönhetően minden születéssel, minden emberi élet kezdetével valami új kezdődik el a világban. Minden születés csoda és titok. Születésünktől fogva mindannyiunknak hivatása, küldetése van, azt az utat kell végigjárnunk, amelyre a te szándékod szerint hivatottak vagyunk életünk során. Mutasd meg nekünk hivatásunkat! Tárd fel előttünk a szeretet titkát, hogy téged megismerve állandóan feléd törekedjünk!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: