napi evangelium


Napi evangélium


2019. december 27. – Péntek, Szent János apostol és evangélista

A hét első napján (Húsvétvasárnap), kora reggel, Mária Magdolna elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt.

Jn 20,2-8


Elmélkedés:

Túlzottan leegyszerűsítenénk a Jézus és tanítványai között kialakult kapcsolatot, ha azt állítanánk, hogy a tanítványok az Úr követői voltak csupán. Nem csupán arról van szó ugyanis, hogy életformáját követendőnek tartották és nem is csak arról, hogy tanulni akartak a Mestertől. Mindezek mellett igaz az is, hogy Jézusnak társai és barátai voltak ők. Társai az úton, amikor az Úr fáradhatatlanul járta a városokat és a falvakat, hogy minél többekhez eljusson. Társai az igehirdetésben, amikor missziós útra küldi őket Jézus. Társai az isteni irgalmasság közvetítésében, amikor a Mesterüktől kapott erő és hatalom birtokában Jézus nevében betegeket gyógyítanak. És társai a szenvedésben is, amikor életüket adják hitükért, Krisztusért. Ugyanakkor Jézus barátai ők. A barátság, a másik személy megismerése fizikai közeledést, együttlétet kíván. Az együtt töltött idő, a közös tevékenységek és élmények vezetnek a barátság kialakulásához, a közös gondolkodás, a lelki közeledés pedig elmélyíti és erősíti a barátságot.
Mennyire igaz mindez Szent János apostolra és evangélistára, akit a mai napon ünneplünk! Jézus társa és barátja ő, a „szeretett tanítvány.” Jézus barátságának és bizalmának nagy jele az, hogy a kereszten szenvedve, közvetlenül a halála előtt Jánosra bízza édesanyját, Máriát.
Törekszem-e arra, hogy elnyerjem az Úr bizalmát? Akarok-e az Úr barátja lenni?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus Krisztus! Születéseddel az isteni szeretet jött el emberi világunkba. Emberré lettél értünk és vállaltad emberi sorsunkat. Születésed által megújítasz, újjáteremtesz minket. Emberi világunkba születéseddel az isteni világba, az isteni életbe hívsz bennünket. Hittel valljuk, hogy te vagy megváltónk és üdvözítőnk. Betlehemi kis Jézus, taníts minket, hogy megőrizzük magunkban a gyermeki lelkületet és az istengyermeki méltóságot!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: