napi evangelium


Napi evangélium


2019. december 18. – Szerda

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József, igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.” Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.

Mt 1,18-24


Elmélkedés:

Jézus születésének ünnepéhez közeledve Szent József alakjával találkozunk a mai evangéliumban. Máté evangélista fontosnak tartja az ő személyének és szerepének tisztázását, tudniillik azt, hogy ő nem Jézus vér szerinti édesapja.
Bizonyára Józsefnek is megvolt a maga terve, elképzelése, amikor eljegyezte Máriát. Családot, gyermeket szeretett volna. Az eljegyzés után azonban azzal szembesül, hogy Mária gyermeket vár. Nyilvánvaló számára, hogy ez a gyermek nem lehet az övé, nem származhat tőle. Tervezgetése, gondolatai új irányba indulnak. Úgy érzi, hogy Máriával nem jött össze ez a házasság. Eljegyzett felesége a házassági ígéretet megszegve más férfitól vár gyermeket. József arra gondol, hogy inkább mással fog családot alapítani. Gyorsan átgondolja tehát a helyzetet és rögtön van új elképzelése saját jövőjére vonatkozólag, amelyben persze már nincs helye Máriának.
De mi legyen Máriával? Ha a közösség tagjai számára is kiderül a dolog, akkor kegyetlenül rásütik a házasságtörés bűnének bélyegét. Ekkor történik az isteni közbeavatkozás. József álmában, az angyaltól tudja meg a történések okát. Felismeri, hogy az ő emberi tervezgetését, nem Mária vélt hűtlensége írta felül, hanem az üdvözítő Isten terve. Amikor pedig megismeri ezt az isteni tervet, akkor elfogadja, elfogadja szerepét a megváltás művében.
Kész vagyok-e megtenni azt, amit Isten kér tőlem?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus! Szükségünk van rád. Elismerjük, hogy nélküled egyedül vagyunk, magányosak vagyunk és elhagyottnak érezzük magunkat. Életünk olyan vándorút, amelyen társakat, barátokat keresünk. De oly sok csalódás ér bennünket. Akiről azt hittük, hogy valóban szeret minket, az később elhagyott. Akit szerettünk, hűtlen vagy hálátlan lett. Újra és újra feléd indulunk. Te az adventi időben alkalmat adsz nekünk, hogy a megtérés útjára lépjünk. Adj nekünk őszinte bűnbánatot, amely irántad való szeretetből fakad! Segíts, hogy találkozhassunk veled, az emberré lett Istennel!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: