napi evangelium


Napi evangélium


2019. december 14. – Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.

Mt 17,10-13


Elmélkedés:

Isten nem csak jeleket mutat számunkra, hanem embereket is küld, hogy visszatérítsen minket a helyes útra. Ezekre a jelekre és ezeknek a küldötteknek a szavára figyelünk adventben. A szeretet szeme élesebben és tisztábban lát, mint a gyűlölet szeme. A hit szeme képes meglátni a lényegeset, de a hitetlenség szeme mindent csak homályosan lát. Az igazságra nyitott fül képes meghallani az üdvözítő tanítást. Az Istenre vágyakozó szív megérzi, hogy honnan érkezik az üdvösség.
Isten nem hírességeket és sztárokat küld, hanem Illéseket. Nem gazdagokat és uralkodókat küld, hanem Keresztelő Jánosokat. Ők nem hajolnak meg a bálványok előtt. Nem engednek az erkölcsteleneknek. Nem engedik, hogy lekenyerezzék vagy lefizessék őket. Nem sodródnak a tömeggel. Nem dőlnek be a hangzatos eszméknek. Nem ájulnak el a mulandó szépség láttán. Nem vágyakoznak pillanatnyi dicsőségre és hírnévre. Magabiztosságuk mögött az rejtőzik, hogy tudják, kinek a küldöttei. A csend emberei ők, az Istenre figyelés emberei. Akiknek nem csak ujja és szava, hanem egész élete Istenre mutat. Akik Istenhez akarják vezetni az embereket, a megváltásra váró és az üdvösségre vágyó embereket. Felismerem-e Isten küldötteit, akik mellém lépnek, hozzám szólnak ezekben az adventi napokban? Felismerem-e szavukban az üdvösségre vezető igazságot?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenünk, irgalmas Atyánk! A karácsony közeledtével fokozódik bennünk a nyugtalanság, az izgalom. Szeretnénk néha lassítani az adventi napokat, máskor pedig siettetnénk az ünnep érkezését. Amikor majd végre elkezdünk ünnepelni, rögtön szeretnénk megállítani az időt, hogy az ünnep ne érjen véget, a karácsony tartson tovább és az a béke, nyugalom és öröm ne csak néhány napig, hanem egész éven keresztül tartson. Istenünk, köszönjük, hogy velünk vagy földi életünk éveiben, évtizedeiben, és köszönjük, hogy az örökkévalóságba hívsz minket. Irgalmad vezessen a te Fiadhoz, a betlehemi Gyermekhez!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: