napi evangelium


Napi evangélium


2019. október 24. – Csütörtök

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon! Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek, nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.”

Lk 12,49-53


Elmélkedés:

A mai evangéliumi szakaszban Jézus arról beszél, hogy az ő személye miatt emberek fordulnak egymás ellen, akár még egy családon belül is. Szavainak igazságát sajnos napjainkban is sok családtag megtapasztalja. Az egyik családtag hívő, gyakorolja vallását, a másik teljesen hitetlenül él, és nem nézi jó szemmel a másik buzgóságát. Nézeteltérések, viták, veszekedések, gyűlölködés nehezíti meg a közös életet, vagy akár egy idő után teljesen ellehetetleníti. A felfogásbeli és az életvitelbeli különbségek megmérgezik a családtagok kapcsolatát, akár a férj és a feleség, akár a szülők és gyermekeik kapcsolatát. A vallásos, elkötelezett személy inkább háttérbe húzódik, békességre törekszik és türelmet gyakorol, ami sajnos sok esetben olaj a tűzre, s az ellene irányuló gyűlölködés fokozódását váltja ki.
Tévedés volna azt hinni, hogy a vallás gyakorlásáról való lemondás eredményt hozna és megteremtené a családi békét, hiszen ilyen esetekben a gúnyolódás nem marad abba: lám, mégsem annyira fontos az Isten, az egyházi közösség, a hit, hiszen könnyen feladta a másik. A hithez való ragaszkodás és a hitetlen családtagért való imádkozás jobb megoldás. Nem könnyű út, de járható. Nem feltétlenül vezet a másik megtéréséhez, de ne is ez legyen a cél. Azt azért mindenképpen érdemes időnként szelíden elmondani a gúnyolódónak vagy veszekedőnek, hogy vallásos buzgóságunk nem ellene irányul.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Megerősítem irántad való szeretetemet és minden nap meg akarom azt vallani előtted. Légy velem, hogy szüntelenül megújuljak a szeretetben, s azt ne csak szavaimmal, hanem cselekedeteimmel és egész életemmel is kifejezzem. Hálával gondolok arra, hogy te szeretetből feláldoztad életedet értem és minden emberért. Elkötelezem magamat, hogy én is az önzetlen és önfeláldozó szeretet útját fogom járni. Segíts, hogy irántad való szeretetből mindent megtegyek üdvösségemért. Uram, te légy bennem a szeretet!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: