napi evangelium


Napi evangélium


2019. október 19. – Szombat

Jézus egy alkalommal így beszélt tanítványaihoz: Mondom nektek, hogy mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom Isten angyalai előtt. Aki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Amikor a zsinagógák, elöljárók vagy hatóságok elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok, hogy miképpen és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok! A Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket, hogy mit kell mondanotok.

Lk 12,8-12


Elmélkedés:

A Jézussal szemben tanúsított ellenállás után a mai evangéliumi rész átvezet minket Jézus szavaira, amelyekkel tanítványait arra figyelmezteti, hogy ők is ugyanilyen szembenállással fognak találkozni. Nagy ígéretet tesz Jézus azoknak, akik hűségesek maradnak hozzá és kitartanak a róla szóló tanúságtételben. Ezt mondja: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt.” Az Úr előzetes figyelmeztetésének köszönhetőn az apostolokat és a tanítványokat nem éri váratlanul az üldözés. Jézus mennybemenetele után eszükbe jutnak ezek a szavak, illetve a Szentlélek is emlékezetükbe idézi Jézus ígéretét. A Lélek jelenlétének másik hatása, hogy megerősíti őket a tanúskodásban és az igehirdetésben.
A krisztusi közösség tagjainak nincs oka félelemre és aggodalomra. A gyűlölet és az ellenségeskedés megtapasztalása mellett érezni fogja, hogy a Szentlélek vele van, támogatja őt az isteni kegyelem, hogy megőrizze Krisztushoz való hűségét és hitét. Jézus soha nem ígérte azt követőinek, hogy könnyű lesz az életük és nem fogják támadások érni őket. Nem ígért ilyet az apostoloknak, de azoknak sem, akik a későbbi időkben lesznek követői. Nem ígér ilyet nekünk sem. Küzdelmes életet ígér és kereszthordozást kér, ugyanakkor jutalmul az örök életet ígéri az igazaknak és a hűségeseknek.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Mennyei Atyánk, irgalom Istene! Nagy alázattal és bűneink beismerésével indulunk feléd. Tudatában vagyunk annak, hogy megbántottunk téged, s csak tenálad lelhetünk irgalomra. Irgalmad a te végtelen szeretetednek a jele. Taníts meg minket arra, hogy mindig meg tudjunk bocsátani embertársainknak, így fejezve ki szeretetünket feléjük. Tégy minket a szeretet és az irgalmasság hirdetőivé, hogy mindenki elindulhasson feléd, az irgalomban gazdag Atya felé. Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: