napi evangelium


Napi evangélium


2019. szeptember 30. – Hétfő

Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. Mivel Jézus ismerte szívük gondolatait, odahívott egy gyermeket, maga mellé állította, és így szólt tanítványaihoz: Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. Ekkor János vette át a szót: Mester, láttunk valakit, aki ördögöt űzött ki a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus így válaszolt: Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van.

Lk 9,46-50


Elmélkedés:

Jézus tanítványai és apostolai jól ismerték a korabeli elképzeléseket, miszerint a Messiás, a Megváltó királyként, uralkodóként fog eljönni. Ahogyan idővel erősödött bennük a meggyőződés, hogy Mesterük a Messiás, az is megerősödött bennük, hogy a Messiás uralomra kerülésekor nekik valamilyen fontos szerep fog jutni. Vezető helyeket, felelős megbízatást szeretnének valamennyien, ezért versengés alakul ki köztük. Helytelen gondolkodásukat Jézus úgy teszi helyre, hogy közben rámutat arra, hogy tanítványai milyen lelkületet erősítsenek magukban. Egy gyermeket állít közéjük és ezt mondja: „aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb.”
Nincs kizárva, hogy abban az időben, amikor Lukács megírja evangéliumát, a keresztény közösségben megjelent a versengés, amely megosztottságot keltett. Az evangélista tehát saját kortársai számára is szeretne útmutatást adni azzal kapcsolatban, hogy a krisztusi közösség tagjai hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Inkább egymás szolgálatára törekedjenek, mintsem arra, hogy a másik fölé kerüljenek. És természetesen a későbbi korok egyháza számára is lényeges tanulság ez. Krisztus nem uralomra törekedett, hanem mindenki szolgálatára. Példája meghatározza, hogy milyen legyen a mi lelkületünk: alázat és szolgálatkészség jellemezze keresztény életmódunkat!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, arra rendeltél minket, hogy örömben éljünk. A munka egyedül nem töltheti be életünket; add hát, hogy megértsük az öröm mélyebb értelmét, az ünnep, az ünneplés, a játék, az üdülés, a pihenés, a művészet belső gazdagságát és felemelkedettségét, de leginkább add meg a bennünket szerető, ránk váró emberekkel való együttlét örömét. Örömvárásunknak az legyen a csúcspontja, mint ahogyan te is mondottad: öröm nekem az emberek között lenni.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: