napi evangelium


Napi evangélium


2019. szeptember 20. – Péntek

Abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki; Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége; Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.

Lk 8,1-3


Elmélkedés:

Jézus tanító útjába, mindennapi tevékenységébe enged bepillantást számunkra a mai evangélium. Lukács evangélista e helyen nem nevezi meg a településeket, csupán azt jelzi, hogy „bejárja a városokat és falvakat.” Jézus tehát szüntelenül úton van, csupán rövid ideig, talán csak néhány napig tartózkodik egy-egy helyen, mert szeretne minél több helyre eljutni, minél több embernek hirdetni Isten országának örömhírét. Erős küldetéstudat jellemzi őt, s ez teszi őt fáradhatatlanná. A mennyei Atya megbízta az üdvösség tanításának hirdetésével, s ő ezt a küldetést teljesíti. Bizonyára az is ösztönzi őt, hogy az emberek kíváncsian jönnek hozzá, mert híre megelőzte. Akik hallják tanítását és látják csodás tetteit, azok elmondják, elhíresztelik másoknak tapasztalatukat, ezért amikor Jézus megérkezik valahová, már érdeklődéssel fogadják.
Jézus igazi vándortanítóként él, nincs egyedül, tanítványai elkísérik őt. Az evangélista itt nem a tanítványok nagyobb csoportját, hanem csak a tizenkét apostolt említi meg kísérőként, valamint az asszonyokat, akik „gondoskodtak róla.” Az a tény, hogy e segítő asszonyokat név szerint is megemlítik, azt jelzi, hogy az ősegyházban, az első keresztény közösségben nagy tiszteletnek örvendtek. Évtizedekkel később, amikor Lukács megírja művét, még név szerint emlékeznek rájuk a közösség tagjai, nem felejtették el az Úr iránt tanúsított szeretetüket, nagylelkűségüket.
Hálával emlékezem-e azokra, akik életem korábbi szakaszaiban segítettek?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával. Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek, Uram!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: