napi evangelium


Napi evangélium


2019. január 19. – Szombat

Miután Jézus meggyógyított egy bénát, kiment a Tibériás-tó partjára. Nagy sokaság tódult hozzá, ő pedig tanította őket. Amint Jézus elhaladt a vám mellett, észrevette, hogy ott ül Lévi, aki Alfeus fia volt. Odaszólt neki: „Kövess engem!” Lévi (akit Máténak is hívtak) felállt, és követte.
Később Jézus elment vendégségbe Lévi házába. Ott Jézussal és tanítványaival együtt sok vámos és nyilvános bűnös is asztalhoz telepedett, mert sokan oda is elkísérték. Amikor a farizeusok közül való írástudók látták, hogy Jézus együtt eszik a nyilvános bűnösökkel és a vámosokkal, ezzel a kérdéssel fordultak a tanítványokhoz: „Miért eszik és iszik a ti Mesteretek együtt a vámosokkal és a nyilvános bűnösökkel?” Ennek hallatára Jézus ezt válaszolta nekik: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”

Mk 2,13-17


Elmélkedés:

Az evangéliumi történet bevezetésében Szent Márk összefoglalóan írja le Jézus tevékenységét: betegeket gyógyít és tanítja a hozzá tömegesen érkező embereket. Ezt követően röviden ismerteti Jézus találkozását Lévivel, akinek személye Szent Máté apostol és evangélistával azonosítható. Az Úr hívása és Lévi útnak indulása után a további esemény helyszíne Lévi háza, ahol a korábbi vámos vendégül látja Jézust.
Az egész leírást Jézus tanulságos kijelentése zárja: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” Egyrészt magyarázat ez arra, hogy miért hív meg egy vámost, egy mások által bűnösnek tartott személyt az ő követésére és miért ül egy asztalhoz olyan személyekkel, akiket a korabeli zsidók megvetettek. Vámszedő foglalkozásukat ugyanis bűnösnek tartották, mert munkájuk közben pogányokkal érintkeztek, illetve kiszolgálták vele az elnyomó római hatalmat, továbbá a maguk hasznára sokszor több vámot követeltek. Másrészt ez a kijelentés rávilágít Jézus küldetésére, aki azért jött, hogy felemelje a bűnösöket. Ez történt Lévivel és ez történik meg velünk, amikor minket, bűnös embereket életszentségre hív Jézus. Igen, ezen a ponton világosan felismerjük, hogy egyedül Isten irgalma, az ő irgalmas szeretete képes megváltoztatni, új irányba fordítani életünket.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközeiül gyarló embereket választván, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem szent akaratodat.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: