napi evangelium


Napi evangélium


2018. július 13. – Péntek

Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az Emberfia.

Mt 10,16-23


Elmélkedés:

A missziós útra induló apostolok tanítását folytatja Jézus a mai evangéliumban, újabb tanácsokkal ellátva őket. Ezek az útmutatások arról szólnak, hogy miként viselkedjenek olyan helyzetekben, amikor nem fogadják őket szívesen vagy kifejezetten elutasítással, ellenséges érzülettel találkoznak. Az Úr nem csinál titkot abból, hogy útjuk során bizony nehézségekkel is szembe kell nézniük. Bár sokan örömmel fogadják majd fellépésüket, lesznek olyanok, akik szembeszállnak velük, miként küldőjüknek, Jézusnak is ezt kellett megtapasztalnia útja során. Ahogyan az ő szava is megosztást keltett, ugyanúgy küldötteinek igehirdetése is ilyen hatást fog kiváltani.
Lényeges szempont, hogy Jézust sem tántorította vissza soha a negatív fogadtatás. Nem hallgatott el csupán a békességre törekedve, hanem határozottan folytatta útját. A tanítványoknak is eltökéltséggel, magabiztossággal kell útnak indulniuk, hogy hirdessék az Isten országáról szóló tanítást. A támadások, bántalmazások vagy üldözések nem személy szerint nekik szólnak, hanem amiatt érik őket, hogy Krisztus követségében járnak. A várható nehézségekre való figyelmeztetés mellett Jézus bátorítja is őket, hogy szolgálatuk során mindig számíthatnak a mennyei segítségre, Isten Lelke velük lesz, hogy megerősítse őket a tanúságtételben.
Jézus felhívása engem is elindít a tanúságtétel útján.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem dolgozzék, s kitartson velem mindvégig! Add, hogy mindig azt kívánjam és akarjam, ami neked leginkább helyesnek és kedvesnek tetszik! A te akaratod az enyém legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet, s a lehető legjobban értsen vele egyet.
Canisius Szent Péter
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: