napi evangelium


Napi evangélium


2018. július 6. – Péntek

Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert a vámnál ülni. Így szólt hozzá: „Kövess engem!” Az felállt és követte őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: „Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?” Jézus meghallotta ezt, és így válaszolt: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.”

Mt 9,9-13


Elmélkedés:

Két jelenetet kapcsol össze a mai evangélium, Máté meghívását és egy étkezést az ő házában, amelyen Jézus is részt vett. A meghívás elbeszélése rendkívül rövid. Jézus meglátja a vámos Mátét, meghívja őt követésére, és ő azonnal nyomába indul, tanítványa lesz.
Máté egy zsidó ember volt, aki a rómaiaktól kibérelte a vámszedés jogát. Mint minden vámos, ő is igyekezett az előírtnál több vámot beszedni, érthetően a maga hasznát akarta így növelni. Egyrészt az elnyomó római hatalommal való együttműködés, másrészt a csalás miatt számítottak nyilvános bűnösnek, akiket lehetőleg mindenki került. A farizeusi gondolkodás szerint a vámosok tisztátalanok és bűnösök voltak, akiknek a házába nem szabadott betérni. Mindezek ismerete érthetővé teszi számunkra a farizeusok megütközését, akik szóvá teszik a tanítványok előtt, hogy Mesterük egy bűnös ember házába tér be, ott vendégeskedik.
Vélekedésükre nem a megkérdezett tanítványok, hanem maga Jézus válaszol: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek.” A mondás értelme világos. Az orvos betegeket gyógyít, olyanokat, akik felismerik saját betegségüket és hozzá fordulnak. Jézus szintén gyógyító, de itt nem a testi gyógyításai a lényegesek, hanem az, hogy a lelket is képes meggyógyítani, azaz a bűnösöknek megbocsátani. Csak az fordul hozzá segítségért, aki beismeri saját bűnösségét és hisz abban, hogy Jézus isteni hatalmának köszönhetően bűnbocsátó hatalommal rendelkezik.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Ó, Nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetetlen szeretettel szereted azokat, akiket fiad és Istened benned és általad királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának kincsei, s te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt. De kezed nem őrzi féltékenyen e kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd a nyomorultakat, és kiáraszd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánók megkapják a bocsánatot, s a megigazultak a dicsőséget!
Damiani Szent Péter
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: