napi evangelium


Napi evangélium


2018. május 19. – Szombat

Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki az, aki téged elárul?” Ennek láttára Péter Jézushoz fordult: „Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így felelt: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele? Te csak kövess engem!” Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem azt mondta: „Nem hal meg”, hanem: „Ha azt akarom, hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törődöl vele?” Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderről, és ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.

Jn 21,20-25


Elmélkedés:

A tegnapi evangélium befejező részében Jézus megjövendöli Péter apostol vértanúságát. Ez a rész folytatódik a mai evangéliumban a János apostol sorsával kapcsolatos részlettel. Tudnunk kell, hogy János evangélista az I. század vége felé írta meg művét. Erre az időre a többi apostol már vértanúhalált szenvedett, ezért a keresztény közösség tagjai között téma lett János apostol hosszú élete. Vélhetően egyesek azt gondolták, hogy Jézus olyan ígéretet tett neki, hogy az ő visszatéréséig nem fog meghalni. Ezt a helyzetet tisztázza János, aki szerint Jézus ilyen ígéretet nem tett, csupán annyit mondott Péternek, hogy nem feladata mások sorsának kutatása. Az Úr azt kérte az általa meghívottaktól, hogy kövessék őt, éljenek vele, ismerjék meg személyét és tanítását, hogy távozása után folytassák az ő küldetését a tanúságtétellel. Péter tanúságot tett halálával is az Úr mellett, János pedig szóban tett tanúságot, illetve írásban is rögzítette Krisztus életét.
Az evangéliumi részlet azzal zárul, hogy az egész világ sem volna képes befogadni a sok könyvet, ha mind megírnák Jézus cselekedeteit. Nem szónoki túlzásról van itt szó, hanem arról, hogy Jézusnak, az Isten Fiának titkát az idők végezetéig sem képes a világ teljesen megérteni és befogadni. De az, amit megtudunk a kinyilatkoztatásból, elég számunkra, hogy higgyünk Jézusban, az Isten Fiában.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Mindenható Istenünk! Emberi értelmünk végessége nem képes felfogni téged, a végtelen Istent. A te titkaiddal, hitünk titkaival találkozunk, amikor feltárod, kinyilatkoztatod számunkra önmagadat. Nem a véletlenben, a sorsban, hanem a te gondviselésedben hiszünk. Hiszünk a feltárt titkokban és elfogadjuk, hogy földi életünk során nem ismerhetünk meg mindent, hanem majd az örök életben tárul fel számunkra mindaz, amire evilágban homály borul. Hisszük, hogy itt a földön veled és a mennyben benned élhetünk.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: