napi evangelium


Napi evangélium


2018. március 7. – Szerda

A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.”

Mt 5,17-19


Elmélkedés:

Jézus szavaiból két tanulságot is leszűrhetünk. Először is azt, hogy tartsuk meg Isten parancsait. De miért tartsuk meg? - kérdezik azok, akik személyes szabadságukat mindennél fontosabbnak tartják, és mindenféle törvényben annak korlátozását látják.
Isten parancsait azért érdemes megtartanunk, mert ezek megtartásával juthatunk el Isten országába, az üdvösségre. Az ószövetségi időkben Isten Mózes által törvényt adott a választott népnek. Aki megtartotta a törvényt, az a zsidó néphez tartozott, Isten népéhez, és remélhette azt, hogy a törvények megtartásának útján eljuthat az üdvösségre. Világos, hogy Jézus azért nem akarja eltörölni a régi törvényt, mert Istentől származik, a törvény jó, valóban az emberek javát szolgálja. Az is igaz, hogy nem mond le arról, hogy ezt a régi törvényt tökéletessé tegye, azaz megtisztítsa az évszázadok során hozzátapadó téves emberi magyarázatoktól.
Amikor megtartom a törvényeket, akkor ezzel azt fejezem ki, hogy elfogadom Isten akaratát. Belátom, hogy Isten nem korlátozni akarja az életemet, hanem parancsai által vezet engem és megóv azoktól a veszélyektől, amelyek eltéríthetnek az üdvösség útjától. Isten nem kényszerít parancsainak megtartására, hanem azt szeretné, ha azokat iránta való szeretetből teljesíteném.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus, nyisd fel szememet az imára és taníts engem imádkozni! Nyisd fel szememet, hogy a szenvedésben ne elviselhetetlen rosszat lássak, hanem lehetőséget az Istenhez való közeledésre. Vezess engem az ima és a szenvedés által a megtérés útján!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: