napi evangelium


Napi evangélium


2018. február 26. – Hétfő

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”

Lk 6,36-38


Elmélkedés:

Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas - kéri Jézus tanítványaitól a mai evangélium szavai szerint. Ezzel a kérésével az Úr valóban magasra teszi a mércét, hiszen mi sokszor szűkkeblűek vagyunk, vonakodunk kimondani a megbocsátó szót, miközben Isten végtelen irgalommal közeledik felénk. Amikor tehát megbocsátunk embertársunknak, akkor az irgalomban gazdag mennyei Atyát utánozzuk, aki megbocsátó szeretettel fordul felénk. Isten végtelenül irgalmas. Nem fontolgat, nem méricskél, nem késlekedik a megbocsátással. Az irgalmas Isten keresi a bűnöst, elé siet, visszafogadja szeretetébe. A megbocsátás azt jelenti, hogy készek vagyunk mindent elfelejteni, amivel felebarátunk sebet okozott nekünk, megbántott minket.
Miként Isten senkit nem zár ki irgalmából, úgy nekünk is mindenkinek meg kell bocsátanunk. Mindenkire úgy tekintsünk, mint testvérünkre, aki szintén Isten gyermeke. Ne tagadjuk meg a megbocsátást senkitől! Tegyük félre előítéleteinket és ne ítélkezzünk másokon! Legyen jóindulat a szívünkben mindenki iránt! Lássuk be, hogy mi magunk is bűnösök vagyunk, akik Isten felemelő irgalma nélkül elvesznénk bűneink mélyében. Gondoljunk mindig Jézusra, aki nem azért jött, hogy elítéljen minket, hanem, hogy megváltson.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása által amelyekkel folyamatosan megújítod híveidet! Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az Eucharisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért! Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék!
XVI. Benedek pápa
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: