napi evangelium


Napi evangélium


2018. február 24. – Szombat, Szent Mátyás apostol

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”

Jn 15,9-17


Elmélkedés:

Szent Lukács evangélista az Apostolok Cselekedeteiben beszámol arról, hogy az Úr mennybemenetelét követően, de még a Szentlélek pünkösdi kiáradása előtt Jeruzsálemben gyűlést tart a tizenegy apostol. Céljuk az, hogy az áruló Júdás helyébe válasszanak valakit, s így újra teljes legyen a Tizenkettő csoportja (vö. ApCsel 1,15-26). Olyan személyt akarnak választani, aki velük együtt fog majd tanúskodni Jézus feltámadásáról és átveszi az apostoli szolgálatnak és hivatásnak a helyét, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott. Közös imádságuk után így választották meg Mátyást, akit a mai napon ünneplünk. Mátyás is Jézus tanítványi köréhez tartozott, vele járt tanító útja során, látta csodáit és személyesen hallotta tanításait. Mindez feltétele a Krisztusról szóló tanúságtételnek. Néhány nap múlva a Szentlélek eltölti a tizenkét apostolt, erőt adva nekik a tanúságtételhez.
Az ünnep evangéliumában Jézusnak az utolsó vacsorán elhangzott szavait olvassuk: „Maradjatok meg az én szeretetemben!” Júdás, aki a többiekkel együtt mindvégig együtt volt az Úrral, nem maradt meg az ő szeretetében. Szívét lefoglalta a kapzsiság, engedett a kísértésnek, hűtlenül elfordult Mesterétől. Az apostoli hivatásra csak az méltó, aki hűségesen kitart Jézus mellett. Jézus engem is arra hív, hogy tanúságot tegyek róla.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Atyám, te irgalmas szívvel hívsz engem, hogy találkozzak veled. Te nem elítélsz, hanem kiemelsz bűneimből és elindítasz egy új úton. Be kell ismernem, hogy sokszor ítélkezem embertársaim felett, és köveket ragadnék a kezembe, hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését. A könyörtelen ítélkezés elnyomja szívemben a megbocsátás lelkületét. Te feltétel nélkül megbocsátasz mindenkinek, nekem is. Ezt a feltétel nélküli megbocsátást szeretném megtanulni, s gyakorolni embertársaim felé. Segíts, hogy szívemben őszinte bűnbánat ébredjen, és tudjak mindenkinek megbocsátani!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: