napi evangelium


Napi evangélium


2018. február 12. – Hétfő

Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni. Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.” Ezzel otthagyta őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára.

Mk 8,11-13


Elmélkedés:

A mai rövid evangéliumi szakasz azzal kezdődik, hogy farizeusok jönnek Jézushoz. Jövetelük egyáltalán nem jószándékból fakad, hanem vallási kérdésekben akarnak vitatkozni Jézussal, további jelet kértek tőle. Vélhetően olyan jelről van szó, amellyel Jézus egyértelműen bizonyítja, hogy ő a Messiás. A farizeusoknak minden bizonnyal tudomásuk volt a kenyérszaporítás csodájáról. Ennek azért van jelentősége, mert a korabeli gondolkodás szerint a világba érkező Messiás úgy fog kenyeret adni a népnek, ahogyan az ószövetségi időben Isten manna kenyérrel táplálta a pusztában vándorló népet. De a farizeusok mégsem elégedettek ezzel a jellel, a kenyérszaporítással, hanem újabb jelet, bizonyítékot kérnek Jézustól, aki viszont nem teljesíti kérésüket. Csodás módon segített a szükséghelyzetben lévő embereken, de nem tesz csodát azért, hogy bárki számára is bizonyítsa isteni hatalmát.
A jelenet egy érdekes kifejezése megvilágítja Jézus érzületét: a farizeusok kérése hallatán „lelke mélyéből felsóhajtott.” Megérintette őt ezeknek az embereknek a hitetlensége. Megrendülten hallgatja a kérést, lelke legmélyén érzi, hogy nem szabad azt teljesíteni, mert szinte olyan ez a kérés, mint amikor megkísértése alkalmával a sátán kéri őt a pusztában, hogy a köveket változtassa kenyérré.
A jelenet figyelmeztessen minket arra, hogy nagyon fontoljuk meg, mit kérünk Istentől!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenem! Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozd nekik békédet, amelyet nem kaphatnak meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösséggé váljunk; hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket; hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Adj esőt, hogy amikor szeretteim elcsüggednek és keserű csalódás éri őket, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessek számukra.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: