napi evangelium


Napi evangélium


2017. december 16. – Szombat

Színeváltozása után tanítványai megkérdezték Jézust: „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Ő így felelt: „Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent, én azonban azt mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, és kényük-kedvük szerint bántak vele. Így szenved majd az Emberfia is tőlük.” Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.

Mt 17,10-13


Elmélkedés:

A messiási elképzelések és várakozások világába enged bepillantást a mai evangéliumi részlet. A korabeli felfogás szerint a Messiás eljövetelét jelek fogják megelőzni, többek között ilyen jel lesz az, hogy Illés próféta el fog jönni, visszatér a világba. Erre az általánosan elterjedt nézetre utal a tanítványok kérdése. „Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie?” Válaszában Jézus nem kezdi el idézni a messiásról szóló prófétai jövendöléseket és nem kezdi el azokat magyarázni. Inkább nagyon egyszerűen kijelenti, hogy tulajdonképpen Keresztelő János személyében már eljött az a személy, aki megelőzi a Megváltót, a Messiást. Ő ugyan nem Illés próféta, de Isten embere, Isten küldötte, akinek küldetése az, hogy meghirdesse a messiási idők közeledtét.
Isten tehát mutat jelet, küld embereket, csak az a kérdés, hogy ki ismeri fel ezeket a jeleket és ki hisz küldötteinek. Ha csupán hallgatjuk az üzenetet, de annak tartalmát nem vonatkoztatjuk magunkra és nem törekszünk arra, hogy az üzenetből megismert igazság szerint éljünk, akkor Isten mutathat nekünk akármilyen jelet, mi nem fogunk előrelépni a lelki fejlődés útján. Isten nem csupán az évezredekkel korábban élőknek mutat jelet, hanem nekünk is, hozzánk is küld olyan személyeket, akik az igazságra tanítanak. Felismerem-e őket?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus Krisztus! Te egykor bűnbánatot hirdettél a népnek és megtérést vártál az emberektől. Evangéliumod üzenete arra ösztönöz, hogy szembenézzek önmagammal, bűnös múltammal, életem hibáival. Segíts felismernem mindazt, amin változtatnom kell, s amin a te kegyelmeddel változtathatok. Adj szívembe igaz bűnbánatot! Add nekem a Szentlélekben való újjászületés kegyelmét! Mutasd meg nekem, milyen úton induljak, s mit vársz tőlem a jövőben!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: