napi evangelium


Napi evangélium


2017. október 8. – Vasárnap, Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya

Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

Lk 1,26-28


Elmélkedés:

Isten dicsőségére
Jézus születésének hírüladásából a bevezető részt olvastuk az evangéliumban, ma Magyarok Nagyasszonya ünnepén. Gábor angyal köszöntése több, mint egy egyszerű üdvözlés vagy köszöntés, hiszen az általa mondottak Mária iránti mély tiszteletet és megbecsülést fejeznek ki. Mária nagysága elismerésére utalnak a szavak, miszerint „kegyelemmel teljes.” Ez a cím azért illeti meg Jézus édesanyját, mert tökéletesen együttműködött az isteni kegyelemmel, szíve soha nem távolodott el Isten akaratától és mindenben engedelmesnek bizonyult. Bűntelen élete elsősorban nem az ő érdeme, hanem Istené, aki elhalmozta őt kegyelmével. Ugyanakkor mégsem mondhatjuk azt, hogy passzív szereplőként eltűrte, hogy Isten azt tegyen vele, amit akar. Emberi akaratát átengedte Istennek, hogy ne a maga erejéből vagy képességeiből történjen vele bármi, hanem Isten kegyelméből. Isten általunk is nagy dolgokat képes véghezvinni, ha együttműködünk vele, s engedjük, hogy kegyelme hasson bennünk és általunk.
A kezdeti csodálkozás és megdöbbenés után Mária megérti és elfogadja kiválasztottságát, beleegyezik az isteni akaratba, az Úr alázatos és engedelmes szolgálója lesz. Ez a lelkület teszi őt naggyá. Alaptalan a félelem, hogy Jézus anyja iránti tiszteletünk elhomályosítja Krisztus dicsőségét, hiszen soha nem magára akarja irányítani figyelmünket, hanem Fiára és Fiának üdvözítő tetteire. Mária mindig azt mondja nekünk, amit egykor a kánai menyegzőn a szolgáknak is: tegyük azt, amit Jézus mond nekünk!
Szent István király országfelajánlása óta Mária népe, Mária országa vagyunk, és tapasztaljuk az ő szeretetét, oltalmát és közbenjárását. Ugyanakkor érdemes Máriától tanulnunk. Aki Krisztushoz tartozik, annak szeretettel kell fordulnia embertársa felé. Észre kell vennünk az emberi szükséghelyzetet, ahogyan Mária is észrevette azt a kánai házaspár ünnepén. És rögtön cselekednünk kell, fel kell ismernünk, hogy az adott helyzetben mit tehetünk, mire van erőnk, mi az, amivel valóban használni tudunk a rászorulóknak. Készen kell lennünk arra, hogy önmagunkat adjuk a másik embernek, szeretetből tegyük ezt, mert ez a segítségnyújtásnak a leghatékonyabb módja és ez minősül hiteles tanúságtételnek Isten szeretetéről, amely általunk árad ki a segítségre szoruló ember felé. Ha a nem hívők azt látják, hogy a keresztény emberek nem maradnak tétlenek mások nyomorúsága láttán, hanem tudnak önzetlenül segíteni, tudnak valóban jót tenni, tudnak szeretetből cselekedni, akkor cselekvésünk Krisztusról szóló tanúságtétel lesz, amely másokat is tevékeny, cselekvő szeretetre ösztönöz.
Ez a szeretetteljes szolgálat, tevékenység vagy munka, nem csak az egyes személyek életét teszi szebbé, hanem az országét, a nemzetét is. Szolgálatunk során örömmel tapasztaljuk meg, hogy jobbá tudjuk tenni a világot, jobbá tudjuk tenni országunkat. És ha sokan vannak olyanok, akik ezt a szolgálatot felvállalják és a maguk környezetébe, az országnak abba a kis részébe, ahol élnek, egy kis békességet visznek, szeretetet adnak, fényt gyújtanak és reményt ébresztenek, akkor jócselekedeteik fénye távolabbról is látszani fog. Tegyünk minden jót Isten dicsőségére és annak reményében, hogy tőle kapunk majd jutalmat!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Boldogságos Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya! Közbenjárásodat és pártfogásodat nemzetünk oly sokszor megtapasztalta a történelem folyamán. Magyar elődeink példáját követve a mai nehéz időkben most mi is nagy bizalommal fordulunk hozzád, és kérjük, hogy oltalmazó kezedet ne vond vissza tőlünk! Támogass minket, Magyarok Nagyasszonya, hogy fiataljainknak úgy tudjuk hirdetni Krisztus evangéliumát, hogy örömmel kötelezzék el magukat a keresztény életre! Támogasd családjainkat, hogy a változó idők viharaiban ragaszkodni tudjanak azokhoz a családi értékekhez, amelyekre a nagyobb közösség, a nemzet épülhet! Támogasd a szülőket, hogy hitelesen tudják megélni és gyermekeiknek továbbadni keresztény hitüket! Segítsd a gyermekeket és a fiatalokat, hogy ellen tudjanak állni a könnyelmű élet kísértésének, és mindenkor az igaz életet és a becsületes munkát válasszák!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: