napi evangelium


Napi evangélium


2017. augusztus 12. – Szombat

Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt: „Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.” Jézus így válaszolt: „Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket!” Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult.
Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték: „Miért nem tudtuk mi kiűzni?” Ő így válaszolt: „Mert gyönge a hitetek. Bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok e hegynek itt: Menj innét amoda! – átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen.”

Mt 17,14-20


Elmélkedés:

Jézus gyógyító csodái Isten országának megvalósulását jelzik. A gyógyítások feltétele általában az, hogy a beteg vagy hozzátartozója kifejezze valamilyen formában Jézus isteni hatalmába vetett hitét. Abban a korban holdkórosnak (a hold által megvertnek) nevezték az időnként erős rohammal járó idegrendszeri betegségben szenvedőket. Napjainkban az orvostudomány ezt epilepsziának nevezi. A mai evangéliumban egy ilyen személyről olvasunk. A beteg apja fordul segítségért Jézushoz. Máté evangélista leírása a betegség tüneteiről és hatásáról jól megfelel az epilepszia tüneteinek. A betegséget egykor a gonosz lélek, az ördög hatásának tulajdonították, aki az ember vesztét akarja okozni. Erre utalnak azok a kijelentések miszerint a gonosz időnként tűzbe vagy vízbe akarja vinni az illetőt, hogy meghaljon. A fiú betegségét az orvosok nem tudták megszüntetni és a tanítványok sem tudtak rajta segíteni.
A betegségtől való megszabadítás az ördögtől való szabadulást is jelenti. A tanítványok kishitűségük miatt nem tudták meggyógyítani a beteget, Jézus viszont egyetlen szóval csodát tudott tenni. A csodás gyógyítás elbeszélése ezen a ponton a hitetlenség miatti tehetetlenségből átfordul a hit hatalmáról, erejéről szóló tanításba. A Krisztusban való hit rendkívüli erőt jelent a keresztény ember számára.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Urunk, Jézus! Te földi életed során hirdetted az örömhírt és meggyógyítottad a betegeket, akik gyógyulásukat kérték tőled. Tanításoddal és gyógyításaiddal jelenvalóvá tetted Isten irgalmát az emberek között. Megmutattad, hogy hatalmaddal képes vagy legyőzni a gonoszt s ezáltal megszabadítani az embereket. Segíts minden embert, hogy tanításodban felismerje a követendő utat! Segíts, hogy csodáid növeljék hitünket! Mutasd meg nekünk, Urunk a te szeretetedet, hogy abból táplálkozva kövessünk téged!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: