napi evangelium


Napi evangélium


2017. július 17. – Hétfő

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak! Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt; de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom –- bizony, mondom nektek: nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte tizenkét tanítványa oktatását, továbbindult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban.

Mt 10,34–11,1


Elmélkedés:

Jézus, aki a hegyi beszédben boldognak nevezte a békességszerzőket, a mai evangéliumban meglehetősen békétlen kijelentést tesz. Ezt mondja: „Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot.” Majd hozzáfűzi, hogy az emberek között szembenállás fog keletkezni. Hogyan értelmezzük szavait?
Az evangéliumokból kiderül, hogy Jézus fellépése, tanítása és tevékenysége megosztja az embereket. Egyesek hittel elfogadják, mások, köztük a korabeli vallási vezetők, elutasítják őt és tanítását. Nem szándéka ez a megosztás, hanem eljövetelének hatása, eredménye ez. A békétlenség, a családtagok egymás közti szembenállása, a Krisztusban hívők és a benne nem hívők közti küzdelem az ő igehirdetésének a következménye. E szembenállás, illetve küzdelem nyomban megszűnne, ha a krisztushívő feladná hűségét vagy a Jézussal szembefordulók valamennyien megtérnének. Ez azonban nem várható.
Jézus azt kéri tőlünk, hogy mindenkinél jobban szeressük őt. E szeretet akkor éri el legnagyobb fokát, amikor életünk keresztjét felvesszük és őt követjük a kereszthordozásban. Azt is kéri, hogy adjuk át neki életünket, az ő akaratát keressük és teljesítsük. Harmadszor pedig azt kéri, hogy segítsük embertársainkat, főként a kicsinyeket. A három kérésnek van egy közös vonása: a kereszthordozásban, az önmagunkról való lemondásban és embertársaink segítésében egyaránt Jézussal találkozunk.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Istenem és Atyám, segíts úgy élnem. hogy minden evilági cselekedetem előkészület legyen a végső, boldog nyugalomra, hogy amit most hiszek, azt megláthassam; hogy amit remélek, annak boldog birtokosa legyek; hogy szeretetemet kövesse a teljes egyesülés teveled, legfőbb célommal, mindenek fölött levő jóval.
Szalézi Szent Ferenc
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: