napi evangelium


Napi evangélium


2017. április 10. – Nagyhétfő

Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment. Itt élt Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból. Vacsorát rendeztek Jézus tiszteletére. Márta felszolgált, Lázár pedig ott ült Jézussal a vendégek között. Mária pedig vett egy font illatos, drága nárduszolajat, megkente vele Jézus lábát, majd hajával megtörölte. A ház betelt a kenet illatával. Jézus tanítványai közül az egyik, aki elárulni készült őt, a karióti Júdás, megszólalt: „Miért nem adtuk el ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem osztottuk szét a szegények között?” Ezt azonban nem azért mondta, mintha gondja lett volna a szegényekre, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt, és az adományokat ellopkodta. Jézus azt mondta neki: „Hagyd békén őt, hiszen temetésem napjára teszi. Mert szegények mindig lesznek veletek, én azonban nem leszek mindig veletek.” A zsidók közül sokan megtudták, hogy Jézus Betániában van, és odamentek nemcsak Jézus miatt, hanem hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halálból. Ekkor a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mivel miatta a zsidók közül sokan hittek Jézusban.

Jn 12,1-11


Elmélkedés:

A nagyhét folyamán az evangéliumok Jézus életének utolsó eseményeit mutatják be. A húsvéti ünnep közeledtével tanítványaival együtt megérkezik a Jeruzsálemhez közeli Betániába, ahol vendégül látják őt. Az étkezés helyszíne nem feltétlenül Lázár háza, hanem minden bizonnyal a leprás Simon a vendéglátó, miként ez Máté és Márk írásából kiderül. Lázár testvére, Mária a nagylelkű szeretet rendkívüli jelét adja, amikor a vacsora közben drága olajjal keni meg az Úr lábát, és hajával törli meg azt.
De a szeretet pillanatát és tettét megtöri Júdás rosszallása, akit természetesen nem a szegények gondja, hanem csak a pénz érdekel. Jézus rögtön megvédi Máriát, akinek cselekedete jelképes abban az értelemben, hogy előremutat Jézus halálára. A felebaráti szeretetet és az Istennek járó hódolatot nem érdemes egymással szembeállítanunk. Az Istennek járó hódolat és tisztelet megadása nem fogja csökkenteni a felebarátaink iránti jócselekedetek lehetőségét.
Jézus figyelmeztetése, hogy nem lesz mindig velünk, Máriát is, minket is szíven talál. Elkezdődött a nagyhét, már csak néhány nap van a kereszthalálig. Jézus betér hozzánk, talán ez az utolsó állomás halála előtt. Hogyan fogadjuk őt? Ki tudjuk mutatni neki szeretetünket? Hogyan válaszolunk rendkívüli szeretetére?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Irgalmas Istenünk! Te kész vagy megbocsátani nekünk, bármilyen nagy bűnt követtünk is el. Nem akarsz ránk örökké haragudni, elfelejted és eltörlöd vétkeinket. Nem büntetni akarsz, hanem új lehetőséget adsz nekünk a bűnbocsánat szentsége által. Hálás vagyok irgalmadért, amely lelki újjászületés számomra. Hálás vagyok a szeretetért. A mennyei Atya szeretetéért, aki saját Fiát sem kímélte. És Jézus Krisztus szeretetéért, aki a kereszten feláldozta magát értem és minden emberért.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: