napi evangelium


Napi evangélium


2016. február 20. – Szombat

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Hallottátok a (régi) parancsot: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet! Én pedig ezt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket! Imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszakra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!”

Mt 5,43-48


Elmélkedés:


Jézus tanításának egyik központi kérdéséről, az ellenségszeretetről olvasunk a mai evangéliumban, amelyet sok keresztény ember kissé értetlenkedve fogad. Aki embertársai részéről rendszeresen részesül megvetésben, gyűlöletben vagy ellenségeskedésben, az megdöbbenve hallgatja Jézus erre vonatkozó kérését. Egy darabig törekszik arra, hogy jóindulattal közeledjen a másikhoz és legyőzze magában a bosszú vágyát, de egy idő után könnyen azt mondja, hogy eljutott a türelem végső határáig. Miért kellene szeretnünk még az ellenségeinket is és azokat, akik gyűlölnek, bántalmaznak bennünket? Az ilyen vélekedés mutatja, hogy a szeretet komoly próbatételéről van szó, amelynek megvalósítására nem mindenki képes. Hogyan tudunk mégis elindulni ebbe az irányba?
Érdemes Isten nagylelkűségéből kiindulnunk, amelyet Jézus érthető képpel mutat be: „fölkelti napját jókra és gonoszakra.” Isten nem tesz különbséget ember és ember között. Ő nem sorolja különböző kategóriákba az embereket, hogy aztán ennek megfelelően segítse őket jobban vagy kevésbé. Bármennyire is nehéznek vagy lehetetlennek tűnik ellenségeink szeretete, követnünk kell az Úr tanácsát. Ő a kereszten is tudott imádkozni ellenségeiért, bántalmazóiért. Ha az ő lelkülete él bennünk, akkor sikerülni fog.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Jézus Krisztus! Te azt kéred tőlem, szeressem ellenségemet. Könnyű szeretni azokat, akik engem szeretnek. De te azt tanítod, hogy a szeretet több, mint érzés. Te szétosztod magad a világnak. Szétosztod magadat jóknak és gonoszaknak egyaránt, a kereszten gyilkosaidért könyörögsz. Ha az én Uram ennyire szeret engem, örömmel vállalom a napi keresztet, mert ha a rosszra jóval felelek, ellenségemben legyőzöm a gonoszt. Jézusom, mindenekelőtt segíts legyőznöm saját megrögzött rossz szokásaimat, kihúzni saját szememből a gerendát. Úr Jézus, te azt kéred, legyünk tökéletesek. Ha ennyire bízol bennem, Uram, köszönöm, hogy nyomodban járhatok, köszönöm, hogy nap mint nap tanítasz az alázatra!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: