napi evangelium


Napi evangélium


2016. február 16. – Kedd

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket! Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket.”

Mt 6,7-15


Elmélkedés:


Böjt, imádság és jócselekedetek - e három dolog segít minket a nagyböjt folyamán a lelki megújulásban. A mai evangélium az imádságot állítja a középpontba. Jézus imádkozni tanítja apostolait, elmond egy egyszerű imát, amelyet azóta is a legtökéletesebb imának tartunk, hiszen maga az Úr tanította nekünk.
A Jézus által tanított ima igazi újdonsága, hogy Istent Atyámnak szólíthatom. A szentírástudósok egyhangúan állítják, hogy a Jézust megelőző időkben soha nem fordult elő az, hogy valaki Istent az ő Atyjának szólítsa imájában. Az ószövetségben ugyan szerepel az a kifejezés, hogy Isten Izrael népének Atyja, de az sehol, hogy e nép bármelyik tagja olyan személyesen szólítsa meg Istent, hogy Atyjának nevezi őt. Jézus, aki a mennyei Atya Fia, jogosan nevezi Istent Atyának, az ő Atyjának, de ennél is továbbmegy, amikor nekünk is ezt ajánlja. Bátorít minket, hogy úgy tekintsünk Istenre, mint jóságos Atyánkra, aki odafigyel életünkre és meghallgatja kéréseinket.
Jézus egész élete odafordulás az Atyához, az Atyának való engedelmesség és az Atyával való együttlét. Mi ugyan más értelemben nevezhetjük Istent Atyánknak, mint ahogy Jézus tette, de az ő bátorítására megtehetjük ezt. Ha életünkkel Isten felé fordulunk és az ő akaratát teljesítjük, akkor valóban az Atya gyermekei vagyunk.
Ma hálát adok Istennek, hogy az ő gyermeke vagyok.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, neked nincs szemed, vedd az enyémet, hogy meglássam a bajt és igazságtalanságot! Uram, neked nincs kezed, vedd hát az enyémet, hogy vele sok jót tehessek! Neked nincsen lábad, vedd hát az enyémet, hogy a szegényekhez, a szomorkodókhoz menjek vele! Uram, neked nincs szád, vedd hát az enyémet, hogy hirdessem a szabadságot, amit te hoztál nekünk! Mi vagyunk az egyetlen biblia, melyet mindenki olvashat, engedd, hogy jó hír legyek mindazok számára, akik az élet útján találkoznak velem!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: