napi evangelium


Napi evangélium


2016. február 10. – Hamvazószerda

A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Vigyázzatok! Jótetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei Atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor Atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni! Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál Atyádhoz! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók! Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak Atyád, aki a rejtekben jelen van! Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked.

Mt 6,1-6.16-18


Elmélkedés:


A mai nappal megkezdődik a nagyböjt, a húsvétra való előkészület ideje. A bölcs ember jól tudja: akkor válhat ünneppé egy nap, ha arra valóban felkészül. Akkor telik meg örömmel a szíve az ünnep alkalmával, ha az előkészület során testét és lelkét egyaránt megtisztítja. A nagyböjt negyven napja erre a megtisztulásra ad lehetőséget. A nagyböjti időszak első napját hamvazószerdának nevezzük, amely elnevezés a naphoz kapcsolódó szertartásból ered. A hamvazás szertartása során a pap hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben a két következő szöveg valamelyikét mondja: „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban!” vagy „Emlékezz ember, por vagy és porrá leszel.” E rövid szertartás célja nem csupán a nagyböjt kezdetének sajátos jelzése, hanem a bűnbánatra való felhívás.
Böjtölés, imádkozás, alamizsnálkodás. E három gyakorlatot ajánlja az Egyház a nagyböjti időszakra, s ezekkel kapcsolatban olvassuk Jézus tanácsát a mai evangéliumban. Az imádkozást könnyebben értjük, a böjt és az alamizsna azonban napjainkban sok hívő ember számára is idegenül hangzik. Mit jelentenek ezek? A böjt a test fegyelmezését jelenti, hogy jobban oda tudjunk figyelni a lelkünkre. A böjt a lelki tartalom, a lelki megújulás, a bűnbánat nélkül csak fogyókúra és koplalás. Az alamizsnálkodás a szegények, a rászorulók adománnyal való segítését jelenti, tágabb értelemben vonatkoztathatjuk mindenféle jócselekedetre, amit embertársainkkal teszünk.
Jézus tanácsa szerint a böjt, az ima és a jócselekedet gyakorlásával nem az emberi elismerést keressük, hanem kifejezzük Istennek bűnbánatunkat.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Atyám, vétkeztem ellened – mondom én is a tékozló fiúval – már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Képmásodra teremtettél, nagy feladatokra hívtál, és én megbántással válaszoltam cselekedeteimben, beszédemben, gondolataimban. Én vétkem, én igen nagy vétkem! De rád tekintek, Uram, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki értem is vérét ontotta a kereszten: bocsásd meg bűneimet, vétkeimet, gyöngeségeimet!
Te vagy az örök szeretet, fogadj ismét gyermekeddé, és tarts meg kegyelmedben! Tiéd akarok lenni, tiéd akarok maradni mindörökre.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: