napi evangelium


Napi evangélium


2016. január 22. – Péntek

Abban az időben Jézus fölment egy hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott. És ők csatlakoztak hozzá. Tizenkettőt választott ki, hogy vele tartsanak, és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő tizenkettőt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta; Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét – akiket Boanergesznek, vagyis „mennydörgés fiainak” hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt.

Mk 3,13-19


Elmélkedés:


A tizenkét apostol kiválasztásáról, illetve nevük felsorolásáról olvasunk a mai evangéliumban. Márk evangélista három szándékot említ, amelyek Jézust vezették a kiválasztáskor. Nagyobb tanítványi köréből azért választja ki ezt a tizenkettő személyt, hogy vele legyenek, hirdessék az igét és hatalmat adjon nekik a gyógyításra és az ördögűzésre. Az apostol tehát olyan személy, aki közösségben él Krisztussal, megbízást kap az örömhír hirdetésére és arra, hogy a világban tapasztalható rossz visszaszorításán dolgozzon Jézus nevében. Jézus nem kevesebbre hívja őket, mint hogy haljanak meg önmaguknak és éljenek őneki! Azt kéri tőlük, hogy hagyják el mesterségüket, adják fel korábbi foglalkozásukat és mostantól éljenek másoknak, szenteljék életüket arra az új feladatra, amivel Mesterük megbízza őket.
Napjainkban is ugyanez a feladata annak, aki apostoli lelkülettel akar tanúságot tenni Jézus Krisztusba vetett hitéről. Ez a megállapítás nem csupán az egyes emberekre vonatkozik, hanem az Egyház egész közösségére is. Amit apostolainak mondott mennybemenetele előtt Jézus, az az Egyház közösségének szól: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül” (Mk 16,15-16). Mindannyian, akik az Egyházhoz tartozunk, kötelesek vagyunk a krisztusi hitet terjeszteni.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Jézus, árassz el teljességeddel! Tested és véred legyen ételem és italom! Szenvedésed és halálod legyen erőm és életem! Jézus, te velem vagy, így mindent megkaptam. Kereszted árnyéka legyen keresett menedékem. Ne engedd, hogy elfussak felajánlott szereteted elől, és őrizz meg a gonosz hatalmától! Mindennapi kis halálaimat ragyogja be szereteted fénye! Hívj engem állandóan, amíg el nem érkezik az a nap, amikor szentjeiddel örökké dicsőíthetlek téged!
Loyolai Szent Ignác
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: