napi evangelium


Napi evangélium


2016. január 20. – Szerda

Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton. Vádaskodni akartak ugyanis ellene. Jézus felszólította a béna kezű embert: „Állj ide középre!” Aztán megkérdezte a körülállókat: „Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy veszni hagyni?” Ők azonban hallgattak. Erre Jézus szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” A beteg kinyújtotta kezét, és meggyógyult. Erre a farizeusok kimentek, és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogy miként okozhatnák Jézus vesztét.

Mk 3,1-6


Elmélkedés:


Egy béna kezű ember meggyógyításának esetét olvassuk a mai nap evangéliumában. A farizeusok haragját nem a gyógyítás ténye váltotta ki, hanem az, hogy mindezt Jézus szombaton, a nyugalom napján tette. Gyógyítását ugyanis munkának minősítették. Azt, hogy a farizeusok mennyire elvakultan gondolkoztak a törvények megtartásáról, az ő hallgatásuk mutatja. Elmondhatták volna, hogy miként vélekednek Jézus szándékáról és a szombati törvényekről, de ők inkább hallgatnak. Ahhoz nincs bátorságuk, hogy megtiltsák Jézusnak a jócselekedetet, de ahhoz már igen, hogy utólag a vesztét akarják.
Jézus példájából tanulva a keresztény ember nem rúgja fel a törvényeket, sem a vallási, sem a polgári szabályokat, hanem azok megtartására törekszik. Ugyanakkor nem engedi, hogy ezek a törvények korlátok közé szorítsák vagy adott esetben megakadályozzák őt valamely jócselekedet megvalósításában. Az evangélium nem egy törvénykönyv, amely a Krisztus-követőknek szól, hanem örömhír, amely felszólít a szeretet mindennapi gyakorlására. Az evangélium meghívás, Krisztus tökéletes szeretetének követésére. Az evangélium felhívás arra, hogy megszüntessük a megvallott hit és a megvalósítandó szeretet közti távolságot. Az evangélium megmutatja azt az irányt, amely a szeretet Istenéhez vezeti az embert.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz világosságot, Jézust, a te Fiadat – Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust! Vezess minket őhozzá! Taníts meg minket megismerni és szeretni őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az élővíz forrásai lehessünk egy szomjazó világban!
XVI. Benedek pápa
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: