napi evangelium


Napi evangélium


2016. január 18. – Hétfő, Árpád-házi Szent Margit

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!” Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

Mt 25,1-13


Elmélkedés:


Az Egyház minden korban az üdvösség örömhírét hirdeti az embereknek és arra törekszik, hogy megmutassa mindenkinek az üdvösségre vezető utat. Ez a pozitív szemlélet segít minket abban, hogy ne rettegéssel vagy félelemmel gondoljunk Istenre, aki ítélkezni fog majd felettünk, hanem annak reménye éljen bennünk, hogy a végső ítéletkor az irgalmas Istennel találkozhatunk. Azzal az Istennel, aki egyrészt törvényei által megmutatja nekünk az örök életre vezető utat, másrészt Fia, Jézus Krisztus által vezet minket ezen az úton önmaga felé. Ha a földi életben megkapjuk tőle ezt a kegyelmi segítséget, miért tagadná meg tőlünk szeretetét az utolsó pillanatban? Ha Isten végtelen szeretetére és végtelen irgalmára gondolunk, azt is feltételezhetnénk, hogy ő minden embert üdvözíteni fog, azaz nem engedi meg, hogy bárki is a kárhozatra jusson.
Ez a hamis remény azonban könnyelműségre késztet minket és tompítja bennünk a személyes felelősségtudatot. Ugyanakkor ez a téves szemlélet ellenkezik az evangélium üzenetével is. Erre példa Szent Margit mai ünnepének evangéliuma, amely jelképes módon mutatja be az üdvösségre eljutókat és az onnan kizártakat. Az öt okos szűz az előbbieket jelképezi, az öt balga pedig az utóbbiakat. Ez a jézusi példabeszéd neveljen minket bölcsességre, hogy üdvösségünkért mindent megtegyünk!
© Horváth István Sándor

Imádság:

Úr Jézus Krisztus, Szűz Mária szülötte, neveden szólítunk, ezt mondjuk: fogadd el gyermeki imánkat, szeretnénk mindent rád bízni és örülni annak, amit beteljesítesz minden egyes emberben.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: