napi evangelium


Napi evangélium


2016. január 13. – Szerda

Abban az időben Jézus kijött a kafarnaumi zsinagógából, és elment Simon és András házába. Simon anyósa lázas betegen feküdt. Mindjárt szóltak is Jézusnak. Jézus odament hozzá, megfogta a kezét, és fölsegítette. Erre megszűnt a láza, és szolgált nekik. Amikor lement a nap és beesteledett, odavitték hozzá a betegeket és a gonosz lélektől megszállottakat. Az egész város ott szorongott az ajtó előtt. Jézus pedig sokakat meggyógyított, akik különböző bajokban szenvedtek; és sok ördögöt kiűzött. De nem engedte megszólalni őket, mert tudták, hogy ő kicsoda.
(Másnap) Jézus kora hajnalban felkelt, kiment (a házból), elment egy elhagyatott helyre, és ott imádkozott. Simon és a vele lévők utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: „Mindenki téged keres!” De ő azt felelte: „Menjünk el máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, – hiszen ezért jöttem.” És elment, hirdette az evangéliumot a zsinagógákban Galilea egész területén, és kiűzte az ördögöket.

Mk 1,29-39


Elmélkedés:


Miután Jézus a kafarnaumi zsinagógában tanított és kiűzte az ördögöt egy megszállott emberből, két tanítványa házába megy. Az „elment Simon és András házába” megjegyzés nem egyszeri látogatást jelent, hanem arra utal, hogy Jézus hosszabb ideig tartózkodhatott Kafarnaum városában, s ez idő alatt Péter és András családjánál lakott. Ezt jelzi az a tény, hogy még az esti órákban is ide hozzák az emberek betegeiket, azaz tudnak arról, hogy hol lakik Jézus. A liturgikus használatra készült szövegünkből kimaradt egy elem, ami viszont a Szentírásban szerepel: Jézus „Jakabbal és Jánossal együtt” ment a lakhelyéül szolgáló házba. Jogosan állítjuk, hogy Jakab és János sem vendégségbe érkeztek Péterék házába, hanem ők is itt laknak. Lakhatnának saját apjuknál, Zebedeusnál, illetve családtagjaikkal, hiszen ők is ebben a városban vannak, de ők mégis ott laknak, ahol Jézus. Az elsőként meghívott négy tanítvány tehát állandóan együtt van Jézussal, akit ekkor már Mesterüknek tekintenek. Együtt vannak a zsinagógában a szombati istentiszteleten és egy helyen laknak.
Mindez azt igazolja, hogy az első tanítványok komolyan vették Jézus meghívását, s valóban azonnal a követői lettek. Nap mint nap Mesterükkel vannak, hallják tanítását, látják csodáit. Tanítványok, akik később Jézus életének tanúi lesznek.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, sötétlő lelkeinkre vesd a bölcsességed ragyogó világát, hogy fényre gyúl mind, hogy téged követ, szolgál neked újítva tisztaságát. Napkelte hív: ember, munkába kezdj! De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be, hogy ez a nap ragyogjon benn örökre, hogy érted égő tüzet sose veszt. Uram, ragyogtasd ránk a te napod, amely nem ismerhet sosem alkonyatot.
Szent Efrém
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: