napi evangelium


Napi evangélium


2016. január 12. – Kedd

Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.

Mk 1,21-28


Elmélkedés:


A szentírástudósok sokszor hangsúlyozzák, hogy nem elegendő csupán Jézus cselekedeteire vagy csak tanítására koncentrálni. Ha kizárólag csak az egyikre figyelnénk és háttérbe szorítanánk a másikat, aligha értenénk meg az Úr igazi mondanivalóját. Jézusnál a tett és a tanítás megbonthatatlan egységet alkotott. Cselekedetei megerősítették azt, amit szavaival mondott. Tanítása és cselekedetei arra irányultak, hogy meghirdesse és egyúttal jelenvalóvá is tegye az Isten országát.
Minderre kiváló példa a mai evangéliumi részlet. Jézus úgy tanít, hogy szavában az emberek észreveszik a különleges erőt, isteni hatalmat. Majd pedig gyógyít, kiűzi egy emberből a tisztátalan lelket, azaz a gonosz lelket.
A jelenet minden bizonnyal legérdekesebb eleme, hogy a gonosz lélek felismeri Jézus isteni hatalmát. Tudja, hogy az Úr hatalma erősebb nála, és „Isten Szentjének” nevezi őt. Világos tehát, hogy az isteni és ördögi hatalom küzdelméről van szó ezeknél a szabadító csodáknál. A gonosz a vesztünket, Isten az üdvösségünket akarja. A csoda azt szemlélteti, hogy Isten országa azáltal veszi kezdetét, hogy Jézus győzelmet arat a gonosz lelkek, a démonok felett. Miután megszűnik a gonosz ártó hatalma, uralomra jut Isten üdvözítő ereje. Engedem-e, hogy Isten legyen életem Ura?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Egy a szükséges tehát, a tiszta, szép, nemes, Istent szerető lélek. Aki ezt választja, a legjobb részt választotta, s ez az egyedül ésszerű, következetes s erőteljes eljárás; aki a lelket s önmagát elhanyagolja, az a meghasonlást hordozza magában; sorsa az elsötétedés, elkeseredés s üresség. De az nem annyit jelent, hogy elvonulni, remeteségekbe zárkózni; maradjunk pályánkon s ne veszítsük el az ,,egy szükségest” szemeink elől semmiféle dolgunkban.
Prohászka Ottokár
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: