napi evangelium


Napi evangélium


2016. január 11. – Hétfő

Miután Keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az (Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták hálóikat, és követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hálóikat rendezgették a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt.

Mk 1,14-20


Elmélkedés:


Az első tanítványok meghívását mondja el a mai evangélium. Jézus nyilvános működése kezdetének ideje ez, a helyszín a Galileai-tó partja. Az első meghívottak Simon Péter és testvére András, majd valamivel később egy másik testvérpár, Jakab és János. Valamennyien halászok, tehát olyan emberek, akiknek van mestersége. Az evangélista leírása szerint Jézus a kezdeményező, ő a cselekvő. Ő jár a tó partján, ő látja meg a dolgozó embereket, ő lép oda hozzájuk, hogy megszólítsa őket, ő hívja meg őket egy új munkára. A megszólított halászok eközben a maguk munkáját végzik, mégpedig azt a munkát, ami eddigi életüket kitöltötte. A meghívás elhangzásakor viszont azonnal abbahagyják munkájukat és Jézust követik. Az evangélista hangsúlyozza, hogy nem késlekednek, nem kérnek gondolkodási időt, hanem rögtön indulnak. Miként a meghívónak sem voltak előfeltételei, ugyanúgy a meghívottaknak sincs semmiféle kívánsága. Jézus módszere nagyon egyszerű. Odalép hozzájuk és egyetlen mondattal meghívja őket követésére. Ennél egyszerűbb meghívást el sem lehet képzelni. A meghívottak válasza is a lehető legegyszerűbb, azonnal engedelmeskednek a hívásnak.
Ezen a héten visszatekintek, hogyan választottam foglalkozásomat, mesterségemet, hivatásomat. Örömömet találom-e mindennapi munkámban? Becsületesen, lelkiismeretesen végzem-e a rám bízott feladatokat? Jó példát mutatok-e azoknak a fiataloknak, akik ezt a hivatást választják?
Mit tennék, ha Isten engem hívna egy új feladatra?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, Jézus miként egykor Pétert és társait, úgy hívod ma is a fiatalokat az emberhalászatra. Adj nekik nyitottságot, hogy meghallják szavadat! Adj nekik bátorságot, hogy ne féljenek elfogadni hívásodat! Add nekik a te erődet, hogy a te nevedben és a te munkatársadként fáradozzanak az emberek megmentésén! Egyetlen céljuk az legyen, hogy az embereket hozzád és a mennyei Atyához vezessék!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: