napi evangelium


Napi evangélium


2016. január 8. – Péntek

Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott maga előtt. Megesett a szíve az embereken, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Későre járt már az idő, amikor odaléptek hozzá tanítványai, és figyelmeztették: „A vidék elhagyatott, az idő is eljárt. Bocsásd el őket, hogy a környékbeli tanyákra és falvakba mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak!” Jézus azonban így válaszolt: „Ti adjatok nekik enni!” Azok megjegyezték: „Talán menjünk kenyeret venni kétszáz dénárért, hogy elláthassuk őket?” Erre Jézus megkérdezte: „Hány kenyeretek van? Menjetek, nézzetek csak körül!” Körülnéztek, és jelentették: „Öt kenyerünk és két halunk.” Ekkor meghagyta nekik, hogy csoportokban telepítsék le mindnyájukat a zöld gyepre. Le is telepedtek százas és ötvenes csoportokban. Jézus ezután fogta az öt kenyeret és a két halat, föltekintett az égre, és hálát adott. Majd megtörte a kenyereket, és tanítványainak adta, hogy osszák ki. A két halat is szétosztotta valamennyiük között. Mindnyájan ettek, és jól is laktak, sőt még tizenkét kosarat szedtek tele a kenyér és a hal maradékából; pedig ötezer férfi evett a kenyérből.

Mk 6,34-44


Elmélkedés:


A kenyerek és a halak megszaporításának csodáját olvassuk a mai napon Márk evangélista írásából. A történet szerint nagy számú nép gyűlik össze Jézus körül, a férfiak is legalább ötezren voltak. A csodát Jézus tanítása előzi meg. Az evangélista ezt azért hangsúlyozza, mert az emberek Jézus fellépésének kezdeti szakaszában még főként azzal a szándékkal jönnek hozzá, hogy hallgassák tanítását. Hamar elterjedhetett annak híre, hogy újszerűen magyarázza az írásokat és tanítását nem csak egyes kiváltságosok hallhatják, hanem a szegények, az egyszerű emberek is.
A nép tehát nem csodát akar látni. Nem azért mennek Jézushoz tömegesen, hogy csodát várjanak tőle, amely alapján megerősítést kapnak hitükben. Ők csupán tanítására kíváncsiak, s ez a vágyuk teljesül is. Miért tesz mégis ebben a helyzetben Jézus csodát? Miért szaporítja meg a kenyereket és a halakat? Nem elég magyarázat erre, hogy azért cselekszik így, mert az emberek éhesek. Volna ugyanis más megoldás. A nép hazamegy és mindenki gondoskodik magának élelemről. Éppen ezt javasolják Jézusnak tanítványai is. Senki sem várja Jézustól, hogy mindenki számára ennivalót adjon, sem a nép, sem tanítványai, ő mégis ezt teszi, mégpedig azért, hogy jelet mutasson. Neki az a küldetése, hogy az emberek testi és lelki éhségét csillapítsa.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Vezesd, ó, Krisztus, valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassa át egész életüket, és bátor tanúságtevőkké tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és testvérek minden néppel!
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: