napi evangelium






Napi evangélium


2016. január 7. – Csütörtök

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
„Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke,
a pogányok Galileája:
A sötétben lakó nép nagy fényt lát,
és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.”
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” Bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt. Híre elterjedt egész Szíriában. Hozzá vittek mindenféle beteget, akik különböző fájdalmas betegségekben és bajokban szenvedtek: még ördögtől megszállottakat, holdkórosokat és bénákat is, és ő mind meggyógyította őket. Nagy népsereg követte Galileából, Dekapoliszból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

Mt 4,12-17.23-25


Elmélkedés:


Miután Keresztelő János befejezte működését a nép körében, Jézus lép a színre, elkezdi munkáját. Máté evangélista a tanításban és a betegek gyógyításában foglalja össze mindazt, amit az elkövetkezendő mintegy három esztendőben Jézus tenni fog. Az Úr így kezdi tanítását: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” E szavak nagyon hasonlítanak ahhoz, amit Keresztelő János is hirdetett. Máté evangélista ezzel egyrészt a folyamatosságot hangsúlyozza, azaz amit János előkészített, meghirdetett, azt folytatja Jézus. Másrészt ilyen módon megerősítést nyer, hogy Jézus is próféta, ő is az Isten küldötte, ő is azt teszi, amivel Isten megbízta.
A gyógyítások megemlítése azonban jelzi a Keresztelő és Jézus közti különbséget, és ráirányítja a figyelmet arra, hogy Jézus személye jelentősebb, mint Jánosé. Keresztelő János ugyanis nem gyógyított, szolgálatával kapcsolatban ilyet nem jegyeztek le az evangélisták. Ezzel szemben Jézusnak van hatalma a betegségek felett, különleges erejével képes megszüntetni a testi betegségeket, illetve hatalma van a gonosz lelkek felett is. Emberfeletti tettei és hatásos tanítása mögött isteni ereje húzódik meg. Gyógyításai, csodái és tanítása lassanként elvezeti az embereket arra, hogy felismerjék Jézusban az Isten Fiát és higgyenek benne.
© Horváth István Sándor

Imádság:

Uram, te újra meg újra hangsúlyozod, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. Ha megvizsgáljuk, melyik a legnagyobb, a neked leginkább tetsző erény, azt látjuk, hogy a hit. Igen, ennek ereje által készülünk fel arra, hogy belépjünk a Szentek Szentjébe. Hit nélkül, ó, dicsőség Ura, nem tettél volna értünk csodákat. Mielőtt csodát műveltél volna, azt akartad, hogy jóságoddal egyesítsük hitünket.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: