napi evangelium


Napi evangélium


2015. január 5. - Hétfő

Abban az időben, amikor Jézus Galileába készült, találkozott Fülöppel. „Kövess engem!” – mondta neki. Fülöp Betszaidából származott, András és Péter városából. Amikor találkozott Nátánáellel, közölte vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak: a názáreti Jézust, József fiát.” „Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” – felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: „Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael Királya.” Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.”

Jn 1,43-51


Elmélkedés:

A mai evangéliumi beszámoló szerint újabb két személy csatlakozik Jézus tanítványi köréhez. Az ő esetükben is megjelenik az a mozzanat, hogy egy tanítvánnyá lett ember hív valakit Jézushoz. Miként András a testvérét, Pétert hívta (lásd tegnapi evangélium), ugyanúgy Fülöp Nátánáelnek beszél Jézusról, pontosabban arról, hogy megtalálta azt, akiről a prófétai ígéretek szóltak. Szavai felkeltették Nátánáel érdeklődését, akit Fülöp rögtön el is vezet Jézushoz.
Érdemes arra is felfigyelnünk, hogy sem András, sem Fülöp nem várnak sokáig, hanem azonnal elmondják élményüket, rögtön késztetést éreznek arra, hogy másokat is Jézushoz vezessenek. Ez arra utal, hogy a Jézussal való első találkozás nagyon megragadó, erőteljes élmény volt számukra, ezért még évtizedekkel később is pontosan emlékeznek annak napjára, de még az órára is.
A Nátánáellel való beszélgetés során Jézus talányos kijelentést tesz: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt” (Jn 1,48). Ne gondoljunk itt arra, hogy Jézus olyan különleges képességgel rendelkezett, hogy a távolba látott, és meg tudta mondani, hogy Nátánáel éppen egy fügefa alatt üldögélt, amikor Fülöp odament hozzá. Inkább arról lehet szó ez esetben, hogy az írástudóknak Jeruzsálemben lehetett egy találkozóhelye, ahol egymással megbeszélhették a vallási kérdéseket vagy a mindennapi eseményeket, e találkozóhelyen lehetett egy fügefa. Itt láthatta őt Jézus napokkal vagy akár hetekkel korábban.
Van-e bennem lelkesedés, hogy másokat Jézushoz vezessek?
© Horváth István Sándor

Imádság:

Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya Irgalmas Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké közöttünk, Ő, Aki Atya, Fiú és Szentlélek.
 


 
 
Feliratkozás a napi evangélium küldéshez (ingyenes)

Név:

E-mail cím: